Sanering bedrijf of sector?

Er is al veel over gezegd en geschreven, de markt is slecht, veel bedrijven staat het water aan de lippen en bedrijven worden -onder druk van bank of crediteuren- verkocht. Ik vraag mezelf wel af of de sector hier mee geholpen is.

Ik schets u een voorbeeld wat zo uit de praktijk kan komen: Een zeugenhouder die gefinancierd zit voor €2.000,- per zeug moet nog investeren in een nieuwe luchtwasser en completering groepshuisvesting. De bank geeft hier geen geld voor, de controlerende instanties verlenen geen uitstel meer en de crediteuren geven geen ruimte meer. Virtueel/technisch in mijn optiek dus een ”failliete zaak”. Uiteindelijk beslist deze boer de handdoek in de ring te gooien en wordt het bedrijf verkocht. €2.000 ,- per zeug betekent op jaarbasis circa €250,- financieringslasten per zeug, oftewel: circa €8,50 per big, los van crediteuren.

Zoals we allemaal in de praktijk wel eens horen, worden dit soort bedrijven soms verkocht voor €750,- tot €1.000,- per zeug. Als de aankopende partij dan nog €250,- moet financieren in achterstallig onderhoud en nog wat werkkapitaal moet aantrekken, dan komt die uiteindelijk uit op circa €1.500,- per zeug. De financieringskosten die hierbij horen zijn ongeveer €190,- per zeug. Los van de exacte getallen betekent dit dat de kostprijs in de nieuwe situatie dus daalt met €2,- per big.

De aankopende partij kan dan verantwoord ondernemen en het bedrijf is op orde. Probleem is echter wel dat de sector hier uiteindelijk niet mee geholpen is, want de opbrengstprijs voor de biggen zal zich uiteindelijk zetten naar de laagste kostprijs. In deze situatie daalt die dus weer met bijna €2,- euro.

Pas op: ik heb voor de aankopende partij alle lof voor deze verantwoorde investering. Ook de verkopende partij is hier normaliter bij gebaat, mits afwikkeling leidt tot een 0-situatie. Na deze transactie komen er echter nog steeds dezelfde aantallen biggen op de markt, maar wel tegen een lagere kostprijs.
De vraag is of dit wenselijk is. Op individueel niveau zeker, op sectoraal niveau -in combinatie met de transparantie van kostprijzen in de sector- denk ik van niet. Op termijn zal de opbrengstprijs zich gaan zetten naar de kostprijs en blijft de marge dus maximaal gelijk, wat dus geen structurele oplossing biedt voor de sector! 

Jan van der Heijden
Adviseur AEC Uden

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer