Verandering dicht bij huis inzetten

De ‘race naar de bodem’ in de varkenshouderij wordt alleen maar heftiger. Veel goede varkenshouders hebben deze race niet vol kunnen houden en zijn gestopt. Meer marge op het boerenerf is van levensbelang, schrijven de leden van vakgroep LTO varkenshouderij in een gezamenlijke blog. Eric Douma van LTO Noord, Mark Tijssen van LLTB en nieuwbakken vakgroepvoorzitter William Meulendijks van ZLTO werken daartoe de komende maanden aan een totaalplan “Vitale varkenshouderij”.

Op korte termijn zal de varkensvleesafzet naar Rusland vlot getrokken moeten worden om snel en structureel lucht te krijgen. Vleesvarkens lichter slachten en speenbiggen slachten kan het aanbod van varkensvlees verminderen, maar om dat op EU-niveau te regelen is erg complex en tijdrovend. Een sterke Europese Producenten Organisatie Varkenshouderij die het aanbod vanuit de marktvraag zou kunnen sturen, is een droom.

Voorlopig blijven we volgens de LTO-varkensbestuurders in de huidige marktsystematiek zitten. Dit betekent een kostennadeel van 20 cent ten opzichte van concurrenten binnen Europa. Dit verschil is voor een beperkt deel terug te halen uit de markt.

Met name de kostenpost ‘mestafzet’ moet omlaag. De sector dient een collectief te vormen zodat de regie in eigen hand is te nemen. Hiervoor is een fundamentele verandering in denken en mentaliteit nodig. Koers houden op één varkensgeluid met één uitvoerder: de POV. Het Nederlandse collectief van varkenshouders richting de mestmarkt is dichterbij dan een Europees collectief voor de varkensvleesmarkt.

Lees bij LTO Noord de volledige blog.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer