TPI geeft houvast bij keuze eindbeer

Het kiezen van de juiste TOPIGS eindbeer wordt op een nieuwe leest geschoeid. Alle vermeerderaars krijgen in de loop van 2014 te maken met de TOPIGS Profit Index (TPI). TPI sluit naadloos aan op het meest rendabel produceren van biggen en slachtvarkens voor drie verschillende marktsegmenten.

Binnen de nieuwe systematiek worden de eindberen van TOPIGS allemaal ingedeeld in TPI 1, TPI 2 of TPI 3. Deze indeling sluit aan op drie verschillende marktsegmenten waarin de borgen, beren en gelten afgezet worden. Eindberen in TPI 1 sluiten naadloos aan op het leveren van biggen en slachtvarkens naar Duitsland. Met name de Top Pie geeft nakomelingen met hoge spierdikte en een lage speklaag. Varkens die uniform groeien en zichzelf beperken in voeropname.
TPI 2 eindberen zijn ideaal voor de afzet van beren en gelten in een zeer luxe markt of borgen en gelten in een Nederlands concept. De voeropnamecapaciteit en groei zijn belangrijk evenals een hoge spierdikte en uniformiteit. In deze categorie zitten Tempo, Talent en Top Pie.
Eindberen voor het voortbrengen van beren, borgen en gelten voor onder meer de Nederlandse markt, zitten in TPI 3. Hierbij gaat het met name om Tempo en Talent. De nadruk in TPI 3 ligt nog meer op voeropnamecapaciteit en een uniforme en hoge groei.

Financieel rendement
Om het financiële rendement van de verschillende TPI-categorieën te bepalen, heeft TOPIGS de vier belangrijkste kenmerken voor slachtvarkens meegenomen. Het gaat om de fokwaardes voor groei, voederconversie en de spier- en spekdikte. “Deze vertegenwoordigen allemaal een economische waarde, maar zijn per marktsegment echter zeer verschillend”, benadrukt Kasper Bekker, regiomanager TOPIGS Noord. “Een verbetering van de voederconversie telt echter in alle TPI-categorieën financieel even zwaar mee. Maar groei wordt in het marktsegment TPI 3 twee keer hoger gewaardeerd dan bij eindberen in TPI 1. Voor spierdikte is dat juist het omgekeerde.”

TPI Hoog en Basis
Binnen de eindberen in de drie TPI-categorieën heeft TOPIGS nog een onderscheid aangebracht; TPI Basis en TPI Hoog. Om dit verschil uit te leggen, geeft Bekker een voorbeeld. “Van elke eindbeer is de fokwaarde bekend. Omdat wij bijvoorbeeld honderden Tempo ki-beren hebben, kunnen wij een groep toppers samenstellen. In TPI Hoog zitten allemaal Tempo’s die op basis van hun fokwaarde minimaal 2 euro meer rendement per slachtvarken opleveren, dan Tempo-beren in TPI Basis. Hetzelfde doen we voor Top pie en Talent.”
Het grote voordeel van het onderscheid tussen TPI Hoog en TPI Basis is volgens Bekker dat varkenshouders nog marktspecifieker kunnen produceren. “En ze krijgen uniformere koppels in hun stal.” Wel staat er een kleine kostenstijging tegenover. Per dosis TPI Hoog sperma betalen vermeerderaars 1 euro extra, zegt de TOPIGS-regiomanager. “5 euro per zeug per jaar aan extra spermakosten levert 25 vleesvarkens met 50 euro aan extra rendement op. De baten zijn een factor tien hoger dan de kosten!”

Berenkieswijzer
Om de TPI-systematiek bij varkenshouders en handelaren tussen de oren te krijgen, trekken buitendienstmedewerkers van TOPIGS met de Berenkieswijzer het land in. Bekker: “Met deze tool op hun pc maken zij direct inzichtelijk welke eindbeer per bedrijfsspecifieke situatie het meeste rendement oplevert.”
 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 12°
  10 %
Meer weer