Biggenplaatsen

Onlangs schreef Erik van der Hijden op deze site een blog over het benodigd aantal biggenplaatsen op het vermeerderingsbedrijf. Zijn berekening en conclusies zijn helder en staan voor mij op geen enkele wijze ter discussie. Alleen maar lof en dank voor het onder de aandacht brengen van het probleem. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nog een stapje verder te gaan: Het creëren van voldoende biggenplaatsen levert geld op! Het mes snijdt aan meerdere kanten:

Biggen kunnen na het spenen direct op de gewenste oppervlaktenorm worden gelegd. Dubbel opleggen en later weer uitsplitsen is niet nodig. Dit bespaart arbeid en biggen kunnen ongestoord het groeischema oppakken met een maximale voerefficiëntie.

Onnodig overleggen en mengen gaat gepaard met stress. De kans op infecties wordt groter. Entingen, medicaties en veilig voer zijn vaker gewenst.

Extra biggenruimte geeft betere mogelijkheden op een goede verwaarding van de biggen. In overleg met de afnemer kan men namelijk flexibeler de markt bedienen. Levering van koppels biggen met tussenpozen van 14 dagen is beter te realiseren. De koppelgrootte neemt toe, het aantal transportbewegingen en dito kosten nemen af. Koppels kunnen gemakkelijker leeftijdsuniform worden afgeleverd. Levering per 14 dagen sluit beter aan bij het ritme van de vleesvarkenshouder. Vraag uw afnemer hoe hij dit ziet.

Voor de vermeerderaar betekent wekelijkse levering dat er in een aantal afdelingen klimaat- en rangorde verstoringen zijn. Ook zullen een groot aantal hokken anders gevoerd dienen te worden op de dag van levering. Verder zal in de stal na levering ook de nodige schoonmaakrituelen moeten plaatsvinden met alle gevolgen van arbeid- en klimaatverstoring.

Exportmarkten vragen veelal zwaardere biggen dan wij in Nederland gewend zijn. In een vraagmarkt is dat niet zo’n probleem. Echter zijn er elk jaar momenten dat de afzet van biggen moeizaam verloopt. Klantgericht denken is dat we ons instellen op de wens van de klant, dat is duurzaam.

In eigen land zijn we langzaamaan gewend aan het opleggen van lichtere biggen. Toch is het niet op voorhand economisch om biggen van 20 kg in een vleesvarkensstal te leggen. Verwarming en ventilatie zijn daar vaak niet op ingesteld. Bovendien is het niet erg voordelig om een big op een vleesvarkensplaats te leggen terwijl deze nog op de helft van de vierkante meters in de vermeerdering zou kunnen en mogen liggen.

Kortom voordelen te over lijkt mij om meer biggenruimte te bouwen. Gezondheid, voerefficiëntie, minder arbeid en marktconform aan kunnen bieden van koppels biggen leveren voordeel op.
Totaal schat ik het voordeel op minimaal twee euro per big.

Ja, er staan ook kosten tegenover. Huisvestingskosten wel te verstaan. De meeste vermeerderaars zullen opzien tegen de eerste investeringen die nodig zijn, dat begrijp ik best.
Een calculatie van de kosten per big laat echter zien dat de baten de kosten overstijgen.
Een uitbreiding van 4,2 naar 5 biggenplaatsen vraagt op een bedrijf met 500 zeugen een investering voor nieuwbouw van 400 biggenplaatsen à 280 euro: is 112.000 euro.
Jaarlijkse lasten (12 procent) voor rente, afschrijving en onderhoud is een bedrag van 13.440 euro.
Aangezien een bedrijf met 500 zeugen in doorsnee tussen 13.500 en 15.000 biggen aflevert, zijn de jaarlijkse lasten per afgeleverde big nauwelijks een euro.

Aan de drie R’s in de varkenshouderij die we op school al moesten leren ( Rust, Reinheid en Regelmaat) kan wat mij betreft een vierde worden toegevoegd: Rendement
De genoemde vier R’s zijn allemaal gebaat bij meer biggenruimte.
Leuk om te zien dat theorie en praktijk nog steeds hand in hand gaan.

Kasper Bekker
Regiomanager TOPIGS Noord

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer