Leren vreten als een vleesvarken

“Zeugenhouders moeten meer aandacht besteden aan voeding in het kraamhok en na het spenen.” Dat stelt Huub Derix nutritionist bij Coppens diervoeding tijdens de studieavond Biggenstrategie XL.
Biggen doorlopen volgens Derix in korte tijd vier fases. Ze moeten voldoende biest en melk drinken, ze moeten vast voer leren vreten en verteren, ze moeten na spenen blijven doorvreten en tenslotte leren vreten als een vleesvarken.

Om alle fases van de biggenopfok goed te kunnen doorlopen is het volgens de nutrionist belangrijk om meer aandacht aan voeding te besteden. Derix: “Er ligt teveel nadruk op efficiëntie, terwijl de consequenties van een slechte start in de biggenopfok groot zijn.”
De eerste fase draait volgens Derix om de vijf V’s van biest: veel, vaak, vlug en ook verdelen van biest en verwarmen van natte biggen. Als alle biggen genoeg biest krijgen, bouwen ze voldoende weerstand op voor na het spenen.
Daarna is het belangrijk dat biggen leren eten. Een hogere opname voor het spenen voor betekent een hogere opname na het spenen.
Tweede hoofddoel is de opbouw van een goede microbiota (samenleving van micro-organismen) in de darmen, daar is maar zeven weken tijd voor.

Drie behoeftes
Het leren eten van biggen gaat volgens Derix vanuit drie behoeftes: sociaal gedrag, nieuwsgierigheid en behoefte aan voer.
Aan de sociale behoefte is te voldoen door biggen samen met de zeug (jong geleerd is oud gedaan) en hokgenoten te laten vreten (dus veel vreetplekken).
De nieuwsgierigheid zou volgens Derix gebruikt kunnen worden door het voeren van Baby Big XL brokken. Derix: “De opname hiervan is bewezen hoger.”
Voor boeren die brijvoer gebruiken is het volgens de nutritionist belangrijk te zorgen voor vers voer. “Een negatieve ervaring met bedorven voer heeft volgens grote impact.”
Vanaf dag 20 tot 21 moeten biggen naast zeugenmelk extra voer opnemen. Dat voer moet passen bij de behoefte van de big en goed aansluiten.

Samen vreten
De eerste dagen na spenen moeten biggen zoveel mogelijk samen kunnen vreten, dat waren ze immers gewend. Extra voerbakken zijn noodzakelijk bij gebruik van droogvoerbakken. Brijvoerbedrijven met een lange trog hebben dit punt al opgelost.
Het is volgens Derix belangrijk geleidelijk te schakelen. “Er is de eerste dagen in ieder geval nog lactose nodig is, omdat de biggen ineens geen melk meer krijgen.”

Dubbele dip voorkomen
Als de extra voerbakken weg gaan, moeten de biggen wel goed door blijven vreten. Daarom mag er in extra voerbakken niet te veel voer. Derix adviseert om dagelijks een vaste hoeveelheid te gebruiken. “De biggen leren dan dat ze de rest van het voer in de andere voerbakken moeten halen. Ze leren vreten als vleesvarkens.”

Per hok anders
Volgens de nutritionist zal ieder hok biggen anders vreten, daarom is er geen vaste dag of totale voeropname te geven voor het moment van overschakelen na spenen. Een opname van ongeveer 500 gram per big per dag is het beste moment van overschakelen.
Bij tomen die op bijvoorbeeld 27 dagen zijn gespeend en een hoge voeropname hebben is dat punt al op dag 8 na spenen bereikt maar bij tomen die op 21 dagen zijn gespeend en een lage voeropname hebben mogelijk pas op dag 18 na spenen.
Op ieder bedrijf zijn volgens Derix verschillen in speenleeftijd en opname aanwezig. “De zeugenhouder zal daar aandacht aan moeten besteden om problemen met speendiarree, streptokokken, te lage groei en uniformiteit aan te pakken.”

Lees meer: 'De uier is een vlotterbak'

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer