8 miljoen schade door staartbijten

Staartbijten vermindert het welzijn van het varken, maar heeft ook gevolgen voor de varkenshouder. Wageningen UR (WUR) bracht de financiële schade in beeld. De varkenssector lijdt volgens het onderzoek jaarlijks ruim 8 miljoen euro schade.

Het verminderen of voorkomen van staartbijten zorgt volgens de onderzoekers voor een kettingreactie. Het draagt bij aan het dierwelzijn, heeft daardoor een positieve invloed op de gezondheid van de dieren, waardoor weer minder antibiotica nodig is. Dit beïnvloedt direct de bedrijfsfinanciën én het terugdringen van staartbijten draagt bij aan een beter imago van de varkenssector.

Consequenties staartbijten
Staartschade door staartbijten kan leiden tot lagere productieresultaten, extra arbeidskosten en indirect tot schade aan het karkas door een verhoogde kans op infecties. Naar deze financiële gevolgen voor de varkenshouder is nauwelijks onderzoek gedaan. In het onderzoek maakt de WUR een inschatting van de consequenties van staartschade in de gangbare varkenshouderij. Er is daarbij zowel gekeken naar het aandeel dieren met staartschade, als de ernst van staartschade.

Hele keten voelt staartschade
Zowel vermeerderings- als vleesvarkensbedrijven en slachterijen ondervinden last van staartschade. De WUR heeft daarom informatie van alle ketenpartijen opgevraagd: over de soort schade aan varkensstaarten, de wijze waarop varkenshouders en slachterijen ermee omgaan en de kosten (inclusief inkomstenderving). Daarnaast zijn de extra handelingen die varkenshouders uitvoeren bij staartbijten in kaart gebracht.

Gemiddeld bedrijf lijdt ruim € 2.000 schade
Uit alle verzamelde informatie is de financiële schade van staartbijten berekend voor zowel een gangbaar bedrijf als de gehele sector.

Bij een gemiddeld voorkomen van staartschade onder gespeende biggen en vleesvarkens van 2,12 procent, bedraagt de jaarlijkse schadepost € 2.142 voor een zeugenbedrijf met 500 zeugen en € 2.383 voor een bedrijf met 4.000 aanwezige vleesvarkens. Een bedrijf kan te maken krijgen met een flinke afwijking van dit gemiddelde, afhankelijk van de aanpak van het probleem.

De financiële schade voor de slachterij is beperkt (€ 2,19 per 1.000 geslachte varkens) en wordt voor ongeveer twee derde weer doorberekend aan de varkenshouder. Voor de gehele Nederlandse varkenssector bedraagt de schade ruim € 8 miljoen per jaar (op basis van 23,9 miljoen gespeende biggen en 19 miljoen vleesvarkens).

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  2° / -2°
  90 %
 • Maandag
  2° / 0°
  90 %
 • Dinsdag
  4° / 2°
  85 %
Meer weer