Beerkeuze

Zeugenhouders switchen relatief gemakkelijk van eindbeer. Soms zijn dit weloverwogen keuzes, vaak is het een keuze uit reactie. Een reactie op een ontevreden gevoel, een reactie op de omgeving, een reactie op prikkels van buitenaf of simpelweg een reactie om de boot niet te missen. De keus wordt vaak alleen gemaakt om een gevoel van onbehagen te verminderen. En er is veel onbehagen in de varkensmarkt. Het moet anders.

Er worden dan ook veel keuzes uit reactie gemaakt. Dat gebeurt op vele vlakken, maar ik beperk me tot beerkeuze. We zien in Nederland al langere tijd een forse verhoging in het gebruik van Pietraïnberen. Binnen de Pietraïnberen zien we een verschuiving naar meer bevleesdheid en magerder dieren.

Vergeet echter niet dat de beerkeuze van nu gaat over het vleesvarken van bijna een jaar later. We moeten dan ook de vraag stellen wat voor varkens er over een jaar worden gevraagd. De voerwinsten zijn laag, omzetsnelheid en groei worden niet betaald. Voederconversie is én blijft het belangrijkste kengetal met de grootste financiële effecten. Zeker met de huidige voerprijzen. Veel vermeerderaars kijken bij de keuze van de beer vooral naar de karkaswaarde, vandaar de grote verschuiving naar luxere dieren. Maar is dat verstandig?

Feit is dat de afzetmarkten voor vlees niet of nauwelijks veranderen. Het gros van de huidige uitbetalingsystemen stuurt op een voldoende bespierd karkas met weinig spek. Dat zal zo blijven. Met de invoering van het nieuwe prikpistool en de nieuwe formules neemt het belang van dikkere spier af en wordt het belang van weinig spek nog groter.

Op de inkoopmarkt zien we dat er momenteel veel vraag is naar kwalitatief mindere varkens. De prijzen van mager vlees en vetter vlees komen steeds dichter bij elkaar te liggen, soms worden magere delen zelfs weggesneden in de (vettere) snippers. Er lijkt een onbalans te ontstaan tussen (te) luxe en minder luxe varkens. Het is zeker niet zo dat vette varkens de toekomst is, maar gewoon goed is goed genoeg. Een andere trend is het mesten van beren. Dit zet door, steeds meer vleesvarkens komen als beer aan de haak. Ook dit is van grote invloed op de beerkeuze.

Hoewel het nooit zeker is hoe de markt er over een jaar uitziet is een weloverwogen beerkeuze goed te maken. Kies altijd voor rendement. Dit betekent een sterk en efficiënt varken, goed te sturen op spek en voederconversie. Deze twee kengetallen zijn zeer bepalend in het rendement voor de vleesvarkenshouder en dus ook voor de vermeerderaar.

Cor van Doorn
Revarco

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer