Stappen in castratiestop

De Nederlandse markt is om: was het aandeel berenvlees in Nederland twee jaar geleden nog maar enkele procenten, in de loop van dit jaar zal dit aandeel naar ongeveer veertig procent groeien. Voor vervolgstappen is een omslag op de buitenlandse markt nodig. Die komt volgens de stuurgroep ‘Beren op de weg’ steeds dichterbij.


In Europees verband komt er een stuurgroep, die medio zomer 2011 start. De stuurgroep gaat waarschijnlijk nog in 2011 een onderzoeksprogramma formuleren. In 2011 gaan onderzoekers uit verschillende landen daarnaast samen aan de slag om een gezamenlijk internationaal protocol voor berengeurdetectie met de menselijke neus te ontwikkelen.


Uit analyses van IPG en Wageningen UR Livestock Research blijkt dat de categorie beren met ernstige geurafwijkingen voor 95 procent door getrainde personen kan worden gedetecteerd. Het blijkt dat deze scores van getrainde personen ook prima bruikbaar zijn voor selectiedoeleinden. De verwachting is dat door selectie het percentage vleesvarkens met berengeur met een kwart tot maximaal de helft gereduceerd kan worden.


Genomisch onderzoek
Vanuit genomisch onderzoek wordt gezocht naar mogelijkheden om DNA-profielen te benutten. Dieren met een afwijkende geur lijken genetisch op elkaar; door DNA met elkaar te vergelijken zijn op enkele chromosomen overeenkomsten gevonden.


Deze overeenkomsten kunnen omgezet worden in een eenvoudige test waarmee dieren met een verhoogd risico op een afwijkende geur op ieder moment van hun leven opgespoord kunnen worden. Dit is handig omdat de test zowel bij jonge biggen als bij zeugen (die zelf geen berengeur vertonen, maar het wel genetisch door kunnen geven) toegepast kan worden.


'Noordwijk II' eind 2011
Op 30 november en 1 december van dit jaar vindt in Amsterdam een tweede internationale conferentie over het stoppen met castreren plaats. Internationale vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen kunnen er kennis en ervaringen uitwisselen over mogelijke knelpunten en oplossingen.
 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer