Nota Dierenwelzijn: de agenda voor 2011

Het ministerie van EL&I heeft de derde voortgangsrapportage voor de Nota Dierenwelzijn uitgebracht. Hierbij is ook het monitoringsdocument de ‘Staat van het Dier’ uitgegeven, waarin zichtbaar wordt welke effecten beleidsmatige keuzes hebben in de praktijk. Voor de varkenssector komen verschillende beleidspunten naar voren die in 2011 in gang gezet worden of waarvan de resultaten bekend worden.

Verlagen van biggensterfte
Eén van de belangrijke punten uit de nota dierenwelzijn is dat de Nederlandse varkenshouderijsector zich inzet om de biggensterfte te verlagen.

Begin dit jaar heeft EL&I de eerste jaarlijkse rapportage ‘vitale biggen’ ontvangen, waaruit bleek dat de sterfte niet toeneemt en er zicht is op een lichte daling. Of de aanpak effectief is moet over drie jaar blijken.

Ongecastreerd in de praktijk
Naar voorbeeld van de verklaring van Noordwijk is nu ook de verklaring van Brussel gereed. Het betreft een Verklaring waar Europese partners in de gehele varkensvleesketen zich aan kunnen conformeren.


Verwacht wordt dat deze zomer de vastgelegde ambities in de praktijk vormgegeven worden. Naast het niet meer onverdoofd castreren en het per 2018 stoppen met castreren, is acceptatie van ‘niet gecastreerd vlees’ op de Europese markt een belangrijke ambitie. Voor Europese begrippen is dit een belangrijke mijlpaal.

Verbeteringen diertransport
Per januari 2011 is de kwaliteitsregeling QLL (Quality system Livestock Logistics) gestart. Deze nieuwe kwaliteitsregeling omvat de voorschriften voor het transport en het verzamelen van landbouwhuisdieren gericht op dierenwelzijn en preventie van dierziekteverspreiding. Het voordeel van een landelijk ketenomvattend kwaliteitssysteem voor landbouwhuisdieren is dat hierbij alle ketenpartijen betrokken zijn en dat er aansluiting kan plaatsvinden met andere kwaliteitssystemen, zoals IKB varken.


De bestaande kwaliteitsregelingen worden per 1 juli 2011 opgeheven, dit zijn: Dierwaardig Vervoer, Veetrans, NBW-Q, Kwaliteitsregeling Preventie Dierziekten en Veewaardig Vervoer.


Dit houdt in dat vanaf 1 juli de voordelen die door de overheid zijn toegekend, , zoals stalkeuring, exportkeuring zonder aanwezigheid van het transportmiddel en de tweede verzamelslag uitsluitend gelden voor QLL-deelnemers. Ook worden vanaf deze datum alleen QLL-transporteurs erkend door QS.

Draaiboek Varkenspest en andere ziekten
Op dit moment worden de beleidsdraaiboeken Mond- en Klauwzeer en Klassieke varkenspest bijgewerkt. Voor het zomerreces ontvangt de Tweede Kamer een overzichtsbrief over de bekende dierziekten, de dierziekten die mogelijk nog optreden, de strategie van bestrijding van de verschillende dierziekten tot nu toe en eventuele herijking van die bestrijding voor zover dat aan de orde is.

Onderzoek MRSA
In de loop van 2011 zal een longitudinaal onderzoek naar MRSA binnen de varkenshouderij worden afgerond. In dit door de GD geleide project worden resultaten van dit onderzoek geïntegreerd met resultaten van het in 2009 afgesloten MRSA-onderzoek om zodoende inzicht te verkrijgen in de verspreiding van MRSA tussen varkens en tussen bedrijven en bij te dragen aan een effectief bestrijdingsplan.
 

Partners

Griep weg, biggen weer top Ceva Santé Animale
Griep niet zomaar weer weg Ceva Santé Animale

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer