Toonbeeld+van+inventieve+varkenshouderij
Blog
© Varkens Archief

Toonbeeld van inventieve varkenshouderij

Ambitie drie van het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij die we onszelf hebben opgelegd heet: 'erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie'. In boerentaal: 'je varkensbedrijf runnen met zo min mogelijk input van energie en een zo laag mogelijke uitstoot van CO2'. Exemplarisch voor een inventieve varkenshouderij.

Voor de CO2-reductie hebben we afspraken gemaakt aan de Klimaattafel Veehouderij. 1,3 megaton minder in 2030 ten opzichte van 2019 waarvan 0,3 ton als resultaatsverplichting. De verplichting is voor ons als sector een makkie; 2020 stoppers en de saneringsregeling varkenshouderij hebben we hiervoor ingerekend. De ambitie van 1 megaton proberen we te halen met stalsystemen (bronmaatregelen), mest scheiden onder de roosters en direct de stal uit voor snelle verwerking. Via de voersamenstelling en verbetering van de voederconversie is er misschien ook nog wat te verdienen.

Aan de ambitie hebben we als POV nadrukkelijk een disclaimer verbonden. De ambitie kunnen we als varkenshouders realiseren als we ruimte krijgen om onze bedrijven te kunnen aanpassen met financiële steun via innovatiesubsidies en vanuit de markt. Daar zullen we ons als POV hard voor maken. Vooralsnog zitten we door het stikstofdebacle in grote onzekerheid. Onze bedrijven zitten op slot en de ontwikkelingsruimte wordt ons afgepakt. Als de overheid ons zo blijft behandelen, gaan we onze ambitie niet halen. Ons hierop afrekenen is dan ook zeker niet aan de orde.

De gevraagde energietransitie gaan we halen. Daar ben ik uit eigen ervaring wel van overtuigd. Uit een kleine enquête van de POV blijkt dat ongeveer 50 procent van de varkenshouders nu al zonnepanelen op zijn stallen heeft liggen. Ruim 30 procent van hen levert al energie terug. Mijn inschatting zegt dat wanneer je kijkt naar varkens(vlees)productie, dit percentage hoger ligt omdat veelal de grotere bedrijven in zonnepanelen hebben geïnvesteerd. Tel daarbij op de investeringen in ledverlichting, zonneboilers, warmtepompen, (mono)vergisters et cetera, dan heb ik geen enkele twijfel dat 50 procent energieneutraal in 2025 haalbaar is voor onze sector. En over die 100 procent tussen 2030 en 2050 maak ik me ook geen zorgen.

De zonnepanelenapp leert dat we op ons bedrijf na 18 maanden zonnepanelen ruim 8.000 bomen hebben geplant en 274 ton CO2 hebben bespaard. Of de productie van de installatie zelf wordt verrekend, staat er niet bij. We leveren ruim terug op het net, maar van die vergoedingen werden we niet echt vrolijk. Daarom hebben we voor de winter twee elektrische boilers geplaatst die het retourwater van de cv's op de gewenste temperatuur houden. Natuurlijk alleen wanneer de zon schijnt. Samen met nieuwe gas-cv's – sorry we zijn niet zo van de houtpellets – wordt een gasverbruikreductie van ruim 30 procent verwacht. De toekomst zal het leren.

Dit jaar zijn we begonnen met het elektrisch beregenen van onze akkers. Het is in ieder geval rustig rond de boerderij, het terugleveren van elektriciteit op het net wordt al vlot minder en de dieselrekening is stukken lager. Een elektrische auto zit er qua capaciteit niet meer in tenzij we de oude tl-buizen vervangen door ledverlichting. Of meer zonnepanelen gaan leggen. Keuzes zijn er genoeg en ik zie het als een mooi toonbeeld van een inventieve varkenshouderij!

Eric Stiphout vicevoorzitter dagelijks bestuur POV

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer