Welzijn+en+gezondheid+varkens+geborgd%3F
Nieuws
© Studio van Assendelft

Welzijn en gezondheid varkens geborgd?

De Raad voor Dierenaangelegenheden presenteert de eerste week van mei de zienswijze over 'Dier in Kringlooplandbouw'. Dan geven deskundigen antwoord op de hoofdvraag: hoe borgen én verbeteren we in de transitie naar kringlooplandbouw het welzijn en de gezondheid van het dier? Ook de rol van varkens en toekomstige houderijsystemen zal belicht worden.

De visie van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is tot stand gekomen onder aanvoering van Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen bij Wageningen University & Research. De Boer bestudeert samen met haar leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem.

De nieuwste onderzoeksresultaten laten zien dat dieren essentieel zijn voor een effectief gebruik van landbouwgrond. Maar ze tonen ook aan dat de consumptie van dierlijke producten in rijke landen veel te hoog is. De Boer levert een bijdrage aan het debat rondom de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem.

De RDA redeneert vanuit het dier en zet het dier voorop. De raad betrekt nuttige partijen bij de discussie over de transitie naar kringlooplandbouw. Met het ontwikkelen en verspreiden van die visie beoogt de RDA aandacht te vragen voor wat dat gaat betekenen voor dierenwelzijn en diergezondheid.

De afgelopen jaren neemt de voor dierenwelzijn toe, maar dit lijkt in de discussies over kringlooplandbouw ondergesneeuwd te worden. Desondanks weegt landbouwminister Carola Schouten het dierenwelzijn mee als een van de toetsingscriteria voor de transitieplannen.

Forum Het dier in de kringlooplandbouw

Een aantal vragen die de betrokken experts gaan beantwoorden, staan in het 'Startdocument Forum Het Dier in de Kringlooplandbouw'.

 • Wat zijn in de transitie naar kringlooplandbouw kritische factoren voor het dier?
 • Zijn eventuele risico's voor dierenwelzijn en -gezondheid op de korte termijn anders dan op de lange termijn?
 • Wat betekent het voeden met reststromen voor dierenwelzijn en diergezondheid?
 • Wat betekent kringlooplandbouw voor de insleep van dierziekten en voor dierhouderijgerelateerde volksgezondheidsrisico's als zoönosen en voedselveiligheid?
 • Welke dieren met welke kenmerken passen in kringlooplandbouw en welke niet?
 • Welke dierhouderijsystemen zijn het meest geschikt voor kringlooplandbouw en welke niet?

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer