Wie+doet+er+mee+aan+saneringsregeling%3F
Blog
© FarmAdvies

Wie doet er mee aan saneringsregeling?

Tijdens de onzekere tijd die het coronavirus met zicht meebrengt, zijn ook nog meer dan vijfhonderd bedrijven aan het nadenken of ze werkelijk gaan meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Als FarmAdvies hebben wij geïnventariseerd onder de inschrijvers hoe zij nu tegen deze regeling aankijken.

Uit die inventarisatie kwam naar voren dat 60 procent gaat meedoen, 25 procent twijfelt en 15 procent niet gaat meedoen.

Hieruit blijkt dat er nog een behoorlijke groep bedrijven is die niet mee gaat doen of het niet zeker weet. Enkele voorbeelden van argumenten om niet mee te doen zijn:

 • Verkrijgen van een beroepsverbod;
 • Te lage vergoeding versus weggevallen inkomen;
 • Nog vertrouwen in de toekomst en het rendement in de varkenshouderij;
 • Nog te veel onzekerheid over het flankerend beleid vanuit de gemeente (zonder zo’n aanvullend beleid is de vergoeding te laag);
 • Herbestemming van de locatie en de mogelijkheden daartoe zijn te beperkend.

Met andere woorden: er zijn nog veel bedrijven die de komende tijd een beslissing moet gaan maken of ze werkelijk gaan meedoen. Dat zal de groep bedrijven die nu al aangeeft niet te gaan meedoen met deze regeling nog groter maken.

Er zouden 400.000 vleesvarkensplaatsen en 110.000 zeugenplaatsen weg kunnen vallen

Erik van der Hijden, eigenaar FarmAdvies

Wat zijn de gevolgen van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij en welke bedrijven doen er mee? De verwachting was dat er meer vleesvarkensbedrijven mee zouden doen. Dit laatste blijkt tegen te vallen. Zover wij het nu kunnen bezien, ligt het zwaartepunt op zeugenbedrijven. Daarna komen pas de vleesvarkensbedrijven en gesloten varkensbedrijven.

Waarom ze mee gaan doen aan de regeling, is lastig te zeggen. Enkele zeugenhouders geven wel expliciet aan dat personeel, of anders gezegd personeelsgebrek, duidelijk meespeelt in hun afweging.

Hoeveel varkensplaatsen vallen mogelijk weg? Hiervan hebben wij een ruwe inschatting gemaakt. Er is van uitgegaan dat degenen die nu twijfelen grotendeels met de saneringsregeling mee gaan doen. Uitgangspunt is dat er globaal vierhonderd bedrijven met de regeling meedoen. Er zouden dan 400.000 vleesvarkensplaatsen en 110.000 zeugenplaatsen weg kunnen vallen.

Dan vallen er in verhouding veel zeugenplaatsen weg. Als dat werkelijk gebeurt, heeft dit grote gevolgen op het overschot aan biggen in Nederland. Dit zou met maar liefst 25 procent kunnen dalen. Dat betekent een kwart minder biggen die beschikbaar komen voor de export. Op basis van die uitgangspunten wordt de markt in Nederland in een kort tijdstraject dus behoorlijk beïnvloed.

Het is afwachten wie zich daadwerkelijk in gaat schrijven en wat de gevolgen voor de sector uiteindelijk zullen zijn.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer