Inzicht krijgen in gezondheidsstatus

Vleesvarkenshouders kunnen een waardering van de gezondheidsstatus van hun bedrijf ontvangen. Dat kan door van de jaren 2011 en 2012 een aantal bedrijfsgegevens op te sturen naar Wageningen UR.
Bij Wageningen Universiteit loopt een groot onderzoek naar de gezondheidsstatus van varkensbedrijven en de invloed van de gezondheid op de groeiprestaties van de dieren. Het gaat met name om het effect van gezondheid op de behoefte aan eiwit en essentiële aminozuren. Voor dit onderzoek en voor het uiteindelijk uitbrengen van praktijkadviezen over de aminozuurbehoefte op basis van de gezondheidsstatus is het nodig om de gezondheidsstatus van een bedrijf op een eenduidige wijze in beeld te brengen.

Gezondheidsstatusweb
Samen met enkele andere onderzoekers hebben Walter Gerrits en Alfons Jansman hiertoe het gezondheidsstatusweb ontwikkeld. Daarin maken ze gebruik van zes kengetallen om bedrijven in te delen op basis van hun gezondheidsstatus. Die gegevens zijn de groei, voederconversie, uitval en het voorkomen van leverafwijkingen, longafwijkingen en pleuritis bij de slacht. Op basis van de resultaten die op deze zes parameters worden gescoord ten opzichte van de gemiddelde landelijke cijfers krijgt een varkensbedrijf een aantal punten toegekend. Dit varieert van 50 tot 100 voor ieder kengetal. De bedrijven kunnen vervolgens worden ingedeeld in drie klassen. Bedrijven met een suboptimale gezondheidsstatus halen 350 tot 438 punten. Bedrijven met een conventionele gezondheidsstatus halen 439 - 568 punten. Bedrijven met 569 tot 700 punten hebben een hoge gezondheidsstatus. Deze indeling is tot nu toe gemaakt op basis van gegevens van 180 vleesvarkensbedrijven in 2011.

Meer gegevens nodig
Om het concept van het gezondheidsstatusweb uit te bouwen en goed te kunnen valideren willen de onderzoekers graag meer bedrijfsgegevens van twee opeenvolgende jaren (2011 en 2012). Ze vragen daarom vleesvarkensbedrijven om deze gegevens aan te leveren. Als tegenprestatie krijgen de bedrijven een beeld van hun eigen gezondheidsstatus op basis van hun score in het spinnenwebconcept. De onderzoekers garanderen dat de gegevens anoniem worden verwerkt.
Belangstellende varkenshouders kunnen zich kenbaar maken per e-mail. Dan ontvangt men nadere instructies over de aan te leveren gegevens. Contact e-mail: alfons.jansman@wur.nl

Zie ook:
Gezondheidsstatus heeft invloed op aminozuurbehoefte

Mening dierenartsen over varkensaandoeningen
 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer