Financieel risico beter managen

Varkenshouders zouden hun financieel risico beter kunnen en moeten managen. Zeker met het oog op de blijvende volatiliteit op grondstoffenmarkt. Dat kan door het afdekken van die risco's op de termijnmarkt, zowel aan de inkoop- als verkoopkant.
Dat zegt Joe Kerns, directeur van het Amerikaanse adviesbedrijf Kerns & Associates. Kerns heeft 25 jaar ervaring in risicomanagement in de agrarische sector. Hij sprak tijdens het World Pork Event, dat TOPIGS van 14 tot en met 16 november organiseert in Berlijn.
Kerns schetste de ontwikkelingen op de voergrondstoffenmarkt. Belangrijkste conclusie is dat die de komende jaren erg gevoelig blijft. Weersinvloeden en gewasopbrengsten in Noord- en Zuid-Amerika spelen daarbij een rol, maar ook de productie van bio-ethanol.
Volgens Kerns is er op de lange termijn goed nieuws wat betreft de sojaprijs. In Zuid-Amerika wordt onder invloed van de hoge prijs nu veel land beschikbaar gemaakt voor sojateelt. Dat leidt op midellange termijn tot grotere hoeveelheden beschikbare soja en dus lagere prijzen. Die sojateelt zal ook bij lagere prijzen blijven bestaan. Maar de weersinvloeden en daarmee samenhangende 'lokale' voorraden in Noord- en Zuid-Amerika zijn wel bepalend voor de grondstoffenprijs in Europa. Bij slechte graanoogsten in Noord-Amerika, bijvoorbeeld door extreme droogte zoals dit jaar, zal daar meer soja daar naartoe gaan en komt er minder beschikbaar voor de Europese markt.  
Varkenshouders zouden in deze wetenschap hun financieel risico veel beter kunnen indekken, meent Kerns. Zij zouden de grondstoffenprijs aan de inkoopkant waar nodig kunnen afdekken op de termijnmarkt. Voor mais acht hij dat op dit moment niet nodig omdat de prijs in de toekomst zal dalen. Maar wat betreft soja(meel) zou hij dat wel adviseren. Ook het afdekken van de varkensprijs op de termijnmarkt acht Kerns als niet onverstandig.
Door zowel aan de in- als verkoopkant  risico's beter te managen ontstaat ook een beter voorspelbare voerwinst, waarop investeringen gebaseerd kunnen worden. Dit speelt ook in de Nederladnse varkenshouderij. DLV Intensief Advies is daarom in België gestart met de Pig Trading Companie, een concept dat de voerwinst afdekt op de termijnmarkt. De bedoeling is dat dit komend jaar ook in Nederland wordt opgestart.
 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer