Duitsers op de berentour

Terwijl de varkenshouders in Nederland al langere tijd graag beren willen mesten in plaats van borgen, is dat bij onze oosterburen in Duitsland nog niet zo. Ik zeg met nadruk nog niet, omdat ik denk dat daar in een rap tempo verandering in zal komen.


In Nederland wordt het mesten van beren door de producenten gezien als een reëele optie om het saldo te verbeteren en het werk te reduceren. Het tempo van omschakelen is de laatste jaren vooral bepaald door de mate waarin de slachterijen de beren konden opnemen. Beren hebben een hogere groei, betere voederconversie, minder kans op vervetting en geven een beter uitsnijdrendement.


Als Nederland zijn wij voor wat betreft de vleesvarkens ook hofleverancier bij de grootste Duitse slachterijen. Naast 15 procent van de in Nederland geproduceerde biggen, gaat ook nog eens 12 procent van de Nederlandse productie als vleesvarken de grens met onze oosterburen over. Westfleisch, Vion en Tönnies hebben al de nodige ervaring opgedaan met het slachten van beren, geleverd vanuit Nederland. Van een groot aantal handelaren is bekend dat ze inmiddels meer beren dan borgen exporteren naar Duitsland. Dat loopt in de geldende uitbetalinssystemen naar volle tevredenheid.


De laatste jaren is er in Duitsland een opmerkelijke kentering gekomen in het denken over beren mesten. Een aantal jaren geleden waren de Duitse consument en media fel tegen het mesten van beren. Vooral de kans op beregeur was een spookachtig issue. Echter de macht van de consument en de algemene opinie hebben opnieuw haar stemmen doen gelden. In een paar jaar tijd is de problematiek van de beregeur als item overvleugeld door het maatschappelijke verlangen om meer aandacht te hebben voor dierwelzijn. Hele winkelketens als BurgerKing en MacDonalds gebruiken het verwerken van berenvlees als verkoopargument. De enige schakel die in Duitsland achterblijft is de producent.


Toch zijn er weer stappen gezet in Duitsland die versneld zullen leiden tot meer beren aan de slachthaak. De drie grootste slachterijen in Duitsland, die samen meer dan de helft van alle slachtingen voor hun rekening nemen, hebben met de producentenvereniging ISN afspraken gemaakt waarin de slachterijen afnamegarantie geven voor beren. Aan de afzetkant is het probleem dus in Duisland opgelost.


Interessant is nu de vraag hoe lang het zal duren voordat ook de export van biggen naar Duitsland te maken krijgt met de vraag naar beren in plaats van borgen. Wat mij betreft kan dat niet snel genoeg gaan. Het zijn vaak de borgen die op de slachtbon in Duitsland discussie veroorzaken. Progressieve uitbetalingssystemen op vooral spekdikte gecombineerd met een voersysteem zoals sensorvoedering staan garant voor ongelukken, omdat een stuur niet aanwezig is. Berenmesterij is voor de geschetste situatie een tweevoudige oplossing. Enerzijds is het voersysteen een garantie voor een goede voeropname en anderzijds hebben beren van nature minder aanleg voor spekvorming.


Ik weet dus zeker dat wij vanuit Nederland de kwaliteit biggen kunnen leveren die in Duitsland gevraagd wordt. Een goede groei en voederconversie en een slachtbon om trots op te zijn. Ik hoop dat de Duitsers hun koudwatervrees snel overwinnen. Voor varkenshoudend Nederland BV biedt dat kansen. Rest alleen nog de vraag waarom de Duitsers het woord “beer” anders schrijven dan in Nederland. Zij draaien de eerste twee letters om zodat er “Eber” staat. Dit moet ooit gewoon ergens een schrijffout zijn geweest......toch?


Kasper Bekker
Regiomanager TOPIGS Noord

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 12°
  10 %
Meer weer