Hoe+intradermale+vaccinatie+PRRS+significant+kan+verminderen
Partner HIPRA

Hoe intradermale vaccinatie PRRS significant kan verminderen

Laten we beginnen met een voorbeeld te schetsen wat voor ons ondenkbaar zou zijn. Stel u eens voor dat u en uw tien buren in uw straat een vaccinatie nodig hebben voor een gevaarlijke ziekte. Zodra ze bij uw huis zijn aangekomen, krijgt u te horen dat u de laatste persoon bent die wordt ingeënt en dat er helaas geen schone naalden meer zijn. De enige mogelijkheid om te worden ingeënt, is met dezelfde naald die ook voor uw buurman is gebruikt. Dan zou u toch verontwaardigd zijn en deze vaccinatie weigeren?

Dit voorbeeld is natuurlijk wat vergezocht, maar toch zien we nog steeds dat er in onze branche discussie is over wat het beste protocol is voor het verwisselen van naalden. Is dat na elk varken, na elke toom of na zoveel zeugen? Veelal laten we ons leiden door praktische overwegingen, maar misschien moeten we even de tijd nemen om na te denken over het grotere geheel, de impact van onze beslissingen en wat de alternatieve opties zouden kunnen zijn.

Besmette naalden kunnen een bron zijn van infectie met het PRRS-virus en andere door het bloed overdraagbare pathogenen. Dit is bewezen in verschillende gecontroleerde experimentele studies, die een zeer illustratieve berekening opleverden van hoe weinig bloedvolume nodig is voor de overdracht van het PRRS-virus. In het veld is het moeilijk in te schatten hoe vaak dit gebeurt, alhoewel wel duidelijk is dat via deze route het risico op besmetting met PRRS het hoogst is.

Varkens zijn bijzonder vatbaar voor infectie door parenterale blootstelling. Slechts enkele tientallen PRRS-virusdeeltjes zijn voldoende om varkens via deze weg te besmetten.
Varkens zijn bijzonder vatbaar voor infectie door parenterale blootstelling. Slechts enkele tientallen PRRS-virusdeeltjes zijn voldoende om varkens via deze weg te besmetten. © Hipra

Aan de orale of nasale transmissieroutes kleven iets minder risico's, omdat via deze wegen de pathogenen niet direct in het bloed worden ingebracht. In de mond, neus, maag en darmen zijn allerlei onderdelen van het afweersysteem actief, waardoor het risico op besmetting kleiner is.

Varkens zijn bijzonder vatbaar voor infectie door parenterale blootstelling. Slechts enkele tientallen PRRS-virusdeeltjes zijn voldoende om de dieren via deze route te besmetten.

Bloedvolume van 0.001 milliliter voldoende om varken te infecteren

Uit literatuur (Paper Hermann et al 2004, Minnesota) blijkt dat geïnfecteerde dieren tussen de 1.000 en 10.000 virusdeeltjes per milliliter in het bloed hebben. Varkens kunnen al besmet raken wanneer ze in contact komen met enkele tientallen virusdeeltjes. Gezien het aantal virusdeeltjes wat er in het bloed zit, is een volume van 0,001 milliliter al voldoende om een varken te infecteren. Aan de punt van de naald kan gemakkelijk dit volume aan bloed of wondvocht aanwezig zijn, met alle risico's van dien. Het risico van overdracht van ziektes via deze route geldt niet alleen voor PRRS, maar ook voor andere pathogenen, zoals diverse virussen en bijvoorbeeld Streptococcus suis en salmonella.

Het regelmatig vervangen van naalden is belangrijk om diverse redenen. Als het gaat om het PRRS-virus moet de naald op zijn minst tussen elk hok worden vervangen, om te voorkomen dat via de naald virus worden overgedragen tussen tomen. Een lagere prevalentie van infectie (of helemaal geen infectie) met PRRS bij spenen en op latere leeftijd zijn de belangrijkste doelstellingen om de PRRS-impact in de varkenshouderij te verminderen.

Ook al wordt de naald tussen tomen vervangen, dan nog blijft er een risico van overdracht van ziektes. Het is daarom goed dat de mogelijkheden om naaldloos te vaccineren steeds verder toenemen. In de stal wordt meer en meer gebruik gemaakt van naaldloze injectiepistolen. Hiermee wordt het risico op overdracht van het PRRS-virus en andere infectieziekten bij varkens verkleind.

Naaldloos vaccineren vermindert risico op besmetting

De Hipradermic® is een naaldloos intradermaal injectiepistool. Vaccineren met de Hipradermic® helpt de verspreiding van via het bloed overdraagbare ziektes te voorkomen. Naaldloos vaccineren kan worden toegepast op zeugen, beren, gelten en biggen. Deze techniek is een geweldige stap vooruit op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Naaldloos vaccineren veroorzaakt niet alleen minder pijn, er is daarmee ook geen risico op spuitplekken, abcessen en afgebroken naalden. Daarnaast voorkomt het onrust en stress bij de varkens, doordat er minder gegil is in de stal.

De Hipradermic® is een licht en handzaam apparaat dat tevens aan een beugel op een behandelkar kan worden gemonteerd. Zo bepaalt u zelf of u uw dieren handsfree wilt vaccineren. Met de Hipradermic® is een consistente, nauwkeurige en efficiënte biggenvaccinatie gegarandeerd.

Wilt u ook persoonlijk kennismaken met naaldloos vaccineren? Neem contact op met HIPRA
Maartje Wilhelm, (06) 82645058, Josine Beek (06) 8299 1395, Linda Peeters (06) 14310007, Theo Vercammen (06) 30249632 of Denise Meijer (06) 82158554 of kijk op naaldloosvaccineren.nl. Ook kunt u meepraten over varkens via onze Facebookcommunity @varkenspraat.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »