Overname+zorgt+voor+meeste+omzetgroei+ForFarmers
Nieuws ForFarmers

Overname zorgt voor meeste omzetgroei ForFarmers

In 2017 is het totale voervolume van Forfarmers met 3,2 procent gestegen tot 9,6 miljoen ton in vergelijking met het jaar daarvoor (9,3 miljoen ton). Het bedrijfsresultaat komt uit 6,6 miljoen euro (9,7 procent) hoger uit dan in 2016. Overnames drijven het omzetvolume het meest op.

De toename in het productievolume in 2017 komt voor een beperkt deel uit autonome groei. De grootste slag is gemaakt met de overname van Vleuten-Steijn. Vleuten-Steijn realiseerde in 2015 een voeromzet van zo’n 295.000 ton. Omdat dat bedrijf per 1 oktober 2016 opgegaan is in ForFarmers, is ongeveer een kwart van die voeromzet in de jaarcijfers van 2016 meegenomen. In 2017 is die totale jaaromzet wel in de resultaten van ForFarmers verwerkt, waardoor die overname het leeuwendeel van de volumegroei van net geen 300.000 ton kan verklaren.

De hoeveelheid afgezette mengvoeders groeide met 5,8 procent naar 6,7 miljoen ton. Veehouders kopen volgens CEO ForFarmers, Yoram Knoop, meer prestatievoeders met meerwaarde om het rendement op hun bedrijven te verbeteren. Daarnaast waren de economische omstandigheden voor veehouders in 2017 beter, dan in 2016. Autonoom realiseerde ForFarmers een marginale daling van het volume in de varkenssector, maar door de overname van Vleuten-Steijn is dat toch fors gestegen. Zorgde. Ook Reudink, producent van biologisch voer, noteerde een sterke volumegroei van ruim 20 procent dankzij de groei in alle sectoren.

Engeland lastig


De clusters Nederland en Duitsland/België lieten volgens Knoop een duidelijke verbetering van hun resultaten zien. De resultaten van het cluster Verenigd Koninkrijk daalden. “Wij werden daar geconfronteerd met uitdagingen in de logistieke dienstverlening en met snel veranderende marktomstandigheden. De genomen maatregelen hebben inmiddels geresulteerd in het op het gewenste niveau brengen van onze service. Onder leiding van de nieuwe COO worden eveneens verdere actieplannen voor de verbetering van de resultaten in dit cluster uitgevoerd.”
Naast autonome groei is het doen van overnames een belangrijke pijler in de strategie Horizon 2020 van ForFarmers. In februari 2018 is de overname van 60 procent van de aandelen in Tasomix bekend gemaakt. ForFarmers wordt daardoor actief in de groeiende pluimveesector in Polen. In de komende maanden zal volgens Knoop de goedkeuring door de autoriteiten worden gegeven.

Winst gestegen


Naast een hogere omzet is ook de bruto winst met 3,0 procent toegenomen tot 419,8 miljoen euro. Het uiteindelijke bedrijfsresultaat steeg van 67,8 miljoen euro in 2016 naar 74,0 miljoen euro in 2017. Ondanks de betere resultaten is het eigen vermogen van ForFarmers met 19,1 miljoen euro afgenomen (van 429 naar 409,9 miljoen euro). De verhouding eigen vermogen en geleend vermogen (solvabiliteit) is eveneens iets gedaald van 55,3 naar 52,1 procent.

 

Over ForFarmers

ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische)...

Lees verder »