Naaldloos+vaccineren%2C+waarom+moeilijk+als+het+makkelijk+kan%3F
Partner HIPRA

Naaldloos vaccineren, waarom moeilijk als het makkelijk kan?

In de varkenshouderij speelt vaccinatie een cruciale rol bij het voorkomen van ziekten en het bevorderen van een gezonde veestapel. De traditionele vaccinatiemethoden, met naalden, kunnen enkele nadelen met zich meebrengen. Gelukkig biedt naaldloos intradermaal vaccineren met de Hipradermic® een innovatieve oplossing. Naaldloos intradermaal vaccineren biedt verschillende voordelen.

Stressreductie

Bij naaldloos intradermaal vaccineren wordt het vaccin in een klein volume (0,2 millimeter) als een smalle stroom met hoge snelheid in de huid toegediend . Dit zorgt ervoor dat varkens tijdens de vaccinatie minder stress ervaren dan met de traditionele methode. Het gebruik van een naald kan pijn en daardoor angst veroorzaken bij de dieren, wat zich laat zien door meer vocalisatie reacties en vluchtgedrag.(1) Door vaccins naaldloos toe te dienen, vermindert de stres bij varkens en tegelijkertijd wordt het dierenwelzijn bevorderd.(2,3)

Minder risico op verspreiding infectie

Bij het gebruik van injectienaalden is er meer risico op letsel en infectie. Zeker wanneer naalden al een paar keer zijn gebruikt, verliezen ze aan scherpte en ontstaat er meer weefselbeschadiging bij injectie. Ook blijven er altijd kleine resten weefsel of bloed aan een naald kleven, waarmee ziektes, aanwezig in dit weefsel, kunnen worden overgebracht.(4) Dit is onder andere voor PRRS aangetoond.(5) Naaldloze vaccinatietechnieken verminderen dit risico aanzienlijk, omdat ze de huid van het dier niet doorboren. Ook het vormen van abcessen op de injectieplek is hiermee verleden tijd.

Minder risico op verwondingen bij personeel

In 2020 is een studie uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat het aantal prikincidenten bij personeel afnam met bijna 75 procent. Dit is met name van belang bij gebruik van traditionele vaccins met minerale oliën. Deze kunnen namelijk leiden tot ernstige ontstekingen met weefselschade en kunnen zeer pijnlijk en langdurig aanwezig zijn.(6)

Betere nauwkeurigheid en gebruik

De injectie met de Hipradermic® gebeurt automatisch door eenvoudigweg de spuitkop tegen de huid te duwen. Hierdoor zal de entstof ook altijd even diep en met hetzelfde volume in het dier terechtkomen. Daarnaast detecteert het toestel hoeveel doses nog in het flesje aanwezig zijn en geeft het een seintje als het flesje leeg is. Zo wordt verhinderd dat lucht ingespoten wordt in plaats van entstof. Een extra pluspunt is de traceerbaarheid, waarbij via een app gevolgd kan worden hoe snel, hoeveel en wanneer de dieren zijn gevaccineerd. Bovendien wordt de Hipradermic® geprogrammeerd voor specifieke doseringen, inclusief een chip die registreert wanneer er een dosis is gespoten. Hierdoor worden menselijke fouten geminimaliseerd en de algehele vaccinatie-efficiëntie verbeterd.

Verhoogde productiviteit en kostenbesparingen

Naaldloos vaccineren kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit, doordat het vaccinatieproces efficiënter en minder arbeidsintensief is. Doordat varkens minder stress ervaren, is het vluchtgedrag minder en kan er sneller gewerkt worden.(6) Minder stress in de stal kan bij varkens ook leiden tot betere groei- en productieprestaties. Bovendien kunnen de kosten op lange termijn worden verlaagd door een afname van ziektes en lagere veterinaire kosten.(7, 8, 9) Onderzoek heeft aangetoond dat de resultaten van intradermale naaldloze vaccinatie minimaal vergelijkbaar zijn met de traditionele vaccinatie, die met naald toegediend wordt.(10)

In conclusie biedt naaldloos vaccineren van varkens aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele vaccinatiemethoden met de naald. Het draagt bij aan het verbeteren van dierenwelzijn, vermindert stress, minimaliseert risico's op letsel en infectie bij dier en mens, verbetert de nauwkeurigheid van vaccinatie, verhoogt de productiviteit en kan zelfs kostenbesparingen opleveren op lange termijn. Deze voordelen maken naaldloze vaccinatietechnieken tot een waardevol instrument voor varkenshouders, die streven naar een gezonde en duurzame veestapel.

(1) Scollo A., 2020, (2) Temple D. J. M.-V., 2020, (3) Temple D. E. D., 2017, (4) Owen K., 2022, (5) Madapong A. S. K., 2021, (6) Imeah B, 2020, (7) Tozuka M, 2016, (8) Stadler, 2018, (9) Martínez-Miró S, 2016, (10) TassisP.D., P. P. (2012)

Voor meer informatie over naaldloos intradermaal vaccineren met de Hipradermic® kunt u contact opnemen met Pim Peters (06) 82158554 of met een van onze dierenartsen: Josine Beek (06) 82991395 of Eric van Esch (06) 14310007.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »