PRDC%3A+een+complexe+uitdaging
Partner HIPRA

PRDC: een complexe uitdaging

Met het korten van de dagen is er vaak sprake van een temperatuurdaling ’s nachts. De wisselende temperaturen tussen dag en nacht kunnen ademhalingsproblemen in de stal opnieuw doen opleven, problemen die we in de zomer vaak volledig kwijt waren.

PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex) is een van de meest voorkomende en economisch uitdagende ziektes in de commerciële varkenshouderij. Het steeds groter worden van de bedrijven, de hoge productiviteit van zeugen en het intensievere karakter van de varkenshouderij zorgt voor veel nauwer contact tussen de varkens onderling op grotere bedrijven.

Bovendien vragen we steeds betere prestaties in met name groei en voederconversie van onze 'topsportvarkens'. Dit produceren op het scherpst van de snede betekent ook dat, wanneer er iets fout gaat, de verliezen in de vorm van ziekteverspreiding, groei en voederconversie des te groter zijn.

Veroorzakers

Het PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex) wordt, zoals de naam al doet vermoeden, veroorzaakt door veel verschillende kiemen en bedrijfsomstandigheden.

In de tabel hieronder de belangrijkste infectieuze veroorzakers van PRDC met de opvallendste verschijnselen en de belangrijkste route van binnenkomst in het dier of het bedrijf. Er is een onderscheid gemaakt tussen virussen en bacteriën. De meeste kiemen zijn zogenaamde primaire ziektekiemen, die kunnen op zichzelf verschijnselen van PRDC veroorzaken. Maar er zijn ook secundaire kiemen, die alleen ziekte kunnen veroorzaken in samenwerking met een primaire kiem. Dit betreft bijvoorbeeld Pasteurella multocida.

Virale veroorzakers PRDC

KP-Hipra-aandoeningen-tabel-1

Bacteriële veroorzakers PRDC

KP-Hipra-aandoeningen-tabel-2

Diagnostiek met moderne technologie

Een van de belangrijkste veroorzakers van PRDC is Mycoplasma hyopneumoniae. HIPRA heeft een app ontwikkeld die de longletsels in beeld kan brengen die in verband worden gebracht met deze kiem Deze app, genaamd AI DIAGNOS, is in staat om longen van slachtvarkens te beoordelen door middel van software.

Hoe werkt de AI DIAGNOS app?

Er is een systeem ontworpen waarbij getrainde software aan de hand van simpele smartphone-foto’s een long kan beoordelen op de mate van longontsteking. Het programma is getraind door experts en kan herkennen of de verschillende longkwabben een afwijkend mycoplasma-achtig letsel hebben. Van deze gegevens maakt het programma een rapport, dat door de dierenarts met de varkenshouder besproken kan worden. Voor bedrijven, waar nog geen vaccinatie gegeven wordt tegen M. hyopneumoniae, kan een berekening gemaakt worden wat vaccinatie op kan leveren voor het bedrijfsresultaat, de Return On Investment (ROI).

Een groot voordeel van de score door deze app, in vergelijking met scores door experts, is een objectieve en herhaalbare uitvoering van de score. Zoals eerder gemeld, kan deze app de letsels in kaart brengen die gelinkt worden aan Mycoplasma hyopneumoniae Om een volledige diagnose te krijgen, inclusief andere veroorzakers, is aanvullende diagnostiek nodig.

Conclusie

Het PRDC is een aandoening, die door meerdere factoren veroorzaakt wordt. Het is dan ook van belang al deze factoren mee te nemen als dit probleem speelt op een bedrijf.

Het gecombineerd gebruik van de AI DIAGNOS app en aanvullende diagnostiek zorgt ervoor dat men een goed beeld heeft van wat er speelt op een bedrijf. Het is belangrijk om te berekenen wat een ziekte kost om op basis daarvan keuzes te kunnen maken inzake preventie en aanpak.

Gezondheidsmanagement, vaccinaties en klimaatbeheersing zijn noodzakelijk om PRDC de baas te blijven. Biosecurity is van belang om kiemen buiten de deur te houden en te voorkomen dat ze kunnen verspreiden, mochten ze onverhoopt toch binnen komen.

Voor meer informatie over PRDC en de AI DIAGNOS app kunt u contact opnemen met een van onze specialisten: Maartje Wilhelm (06) 82645058, Josine Beek (06) 82991395 of Eric van Esch (06) 14310007.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »