Op+elk+vleesvarkensbedrijf+is+nog+winst+te+behalen
Partner De Heus

Op elk vleesvarkensbedrijf is nog winst te behalen

Om goede resultaten te behalen met je vleesvarkens is het belangrijk om de cruciale factoren op orde te hebben. We hebben daarom de Bedrijfs-scan vleesvarkens ontwikkeld. Hiermee wordt inzichtelijk wat de meest prangende problemen zijn en kun je deze grondig aanpakken. Voor veel problemen is er namelijk niet 'even snel' een oplossing. Die problemen moet je structureel aanpakken. Onze varkensdierenarts speelt daarbij een belangrijke rol.

De Bedrijfs-scan vleesvarkens wordt al vele jaren met succes ingezet om vleesvarkensbedrijven te begeleiden naar verbetering van de technische resultaten. Het gaat daarbij om voeding, management en 'last but not least' de gezondheid van de varkens, want wij zijn ervan overtuigd dat gezonde varkens voor het beste resultaat zorgen. De resultaten worden na afloop ook samen met de eigen dierenarts besproken. Waar nodig worden maatregelen genomen.

Onbenut genetisch potentieel

Met de huidige genetica kunnen onder optimale omstandigheden uitstekende technische resultaten behaald worden. In de praktijk blijkt echter dat het genetisch potentieel van vleesvarkens vaak niet volledig benut wordt. Met de Bedrijfs-scan wordt alles structureel doorlopen en worden de meest kritische punten als eerste aangepakt.

Darmgezondheid speelt een sleutelrol

Wat betreft darminfecties zie je altijd wel Lawsonia (PIA) rondgaan, waarbij veelal niet veel meer dan wat dunne mest gezien wordt. Deze subklinische infectie veroorzaakt echter wel een verslechtering van de voederconversie, wat zeker met hoge grondstofprijzen niet wenselijk is. Op een aantal bedrijven gaat Lawsonia samen met een positieve serologie voor salmonella en spoelworm. Op 15 procent van de bedrijven geven poolmonsters aan dat er sprake is van een hoge infectiedruk voor spoelworm.

Over De Heus

  De Heus is een internationaal opererende onderneming met als kernactiviteit de productie en vermarkten van hoogwaardige diervoeders. Sinds de...

Lees verder »