Nieuwste+inzichten+met+PRRS360%2Dpreventieprogramma
Partner HIPRA

Nieuwste inzichten met PRRS360-preventieprogramma

PRRS is een van de meestbesproken virale infecties in de varkenshouderij, zeker sinds de ambitie 'Nederland PRRS-vrij in 2050' is verkondigd. Tal van maatregelen en PRRS-aanpakken worden gedeeld. Maar wat kunnen varkenshouders hiermee op hun bedrijf? Hipra biedt als antwoord het nieuwste PRRS360-preventieprogramma aan. Dit ondersteunt ondernemers bij het onder de loep nemen van PRRS op hun bedrijf en het werken met de nieuwste inzichten.

In het PRRS360-preventieprogramma legt Hipra alle puzzelstukken van het bedrijf bijeen en op basis hiervan wordt samen met de varkenshouder en de bedrijfsdierenarts een grondige analyse gemaakt. Vervolgens wordt een PRRS-preventieplan op maat gemaakt, dat helpt om het virus op het bedrijf onder controle te brengen of zelfs te elimineren.

Hipra biedt naast uitgebreide diagnostiek ook een complete range aan services om de best passende PRRS-aanpak te starten. Naaldloze intradermale vaccinatie met het injectietoestel Hipradermic is een van de hoekstenen in het PRRS360-preventieplan. De Hipradermic is het lichtste en meest ergonomische injectietoestel, wat overdracht van het PRRS-virus tussen biggen voorkomt. Deze manier van toediening is ook een grote stap vooruit op het vlak van interne biosecurity en het zorgt voor meer rust in de stal. Om de varkenshouder beter bekend te maken met het PRRS360-preventieprogramma, beantwoordt Hipra hieronder enkele vaak gestelde vragen.

Wat houdt PRRS360 eigenlijk in?

PRRS360 is een compleet en breed preventieprogramma, waarbij de PRRS-situatie op een bedrijf vanuit alle invalshoeken bekeken wordt. Dit helpt ondernemers de weg uit het 'PRRS-doolhof' te vinden.

Hipra biedt hiervoor niet alleen een veelzijdig vaccin, maar ook alle andere componenten voor een succesvolle PRRS-aanpak. Zo wordt eerst de bedrijfssituatie in kaart gebracht aan de hand van uitgebreide diagnostiek en de PRRS-risicoanalyse. Ook wordt de huidige vaccinatiestrategie besproken en samen gezocht naar mogelijkheden om verbeterpunten aan te brengen binnen het bedrijf.

Vragen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: waar zit het grootste risico op insleep van PRRS, op welke manier wordt PRRS binnen het bedrijf verspreid, welke diergroepen zijn het meest kwetsbaar, welke dieren worden gevaccineerd, gebeurt dat met of zonder naald en op welk moment? Ook voor het monitoren van het effect van de gekozen strategie beantwoordt Hipra vergelijkbare vragen: welke dieren worden bemonsterd, hoe vaak, op welke manier en welke test wordt uitgevoerd? Hipra heeft de tools, expertise en diagnostiek in huis om daar samen mee aan de slag te gaan.

Hoe kan het best passende vaccin worden gekozen en wat is de best passende vaccinatiestrategie?

Dit is een van de meest gestelde vragen en helaas is daar geen simpel antwoord op te geven. Het is echt maatwerk.

Het is in ieder geval belangrijk een vaccin te kiezen dat zorgt voor een brede bescherming en kan worden toegediend bij alle diergroepen, zodat er maar één levend PRRS-vaccin op het bedrijf wordt gebruikt. Dit laatste is essentieel omdat daarmee het risico op nieuwe PRRS-stammen die ontstaan door recombinatie tussen verschillende vaccinstammen wordt vermeden.

Volledige traceerbaarheid, hoe werkt dat?

Elk vaccinflesje dat gebruikt wordt met de Hipradermic is voorzien van een RFID-chip in het etiket. Deze chip wordt uitgelezen door het vaccinatietoestel. Dat toestel registreert op welke datum en welk tijdstip welk vaccin, inclusief batchnummer en houdbaarheidsdatum, wordt toegedient en hoeveel doseringen zijn gevaccineerd.

Met behulp van de HipraLink Vaccination-app hebben de varkenshouders direct inzicht in deze gegevens en kunnen ze vaccinatierapporten uitdraaien, bijvoorbeeld om aan een biggenpaspoort toe te voegen. Ze kunnen deze gegevens zelfstandig bekijken en analyseren, maar Hipra kan daar ook bij helpen.

Maar de oplossing voor PRRS komt toch niet uit een potje?

Daarom zet Hipra in op een 360 graden PRRS-aanpak en biedt het bedrijf niet alleen een veelzijdig vaccin, maar ook alle andere componenten om PRRS succesvol en duurzaam aan te pakken.

We hebben het nog niet over de veelgehoorde bioveiligheid gehad

Nu Afrikaanse varkenspest dichtbij komt, wordt iedereen er nog eens aan herinnerd hoe belangrijk bioveiligheid is. In theorie weten we allemaal hoe het zou moeten, maar bij de meeste bedrijven kunnen er nog wel wat puntjes op de i worden gezet. Het is dan belangrijk om een risicoanalyse te maken en te beoordelen of die verbeterpunten een klein of groot risico met zich meebrengen. Daarmee kunt u een afgewogen beslissing nemen over het al dan niet doorvoeren van veranderingen.

Hebt u vragen of wil u uw PRRS-aanpak eens constructief kritisch onder de loep nemen? Vraag uw dierenarts naar ondersteuning door Hipra of neem direct contact op met een van de Hipra-specialisten: Maartje Wilhelm (06) 82645058, Josine Beek (06) 82991395, Linda Peeters (06) 14310007 of Theo Vercammen (06) 30249632.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »