Let+op%2C+het+wordt+weer+warm%21
Partner HIPRA

Let op, het wordt weer warm!

In de zomer zijn er meer pieken van acute zeugensterfte. Wordt uitval gekenmerkt door snelle opzetting van het karkas en paarsverkleuring? Dan kan Clostridium novyi de oorzaak zijn.


In de warme periode van het jaar constateren we de hoogste zeugensterfte. In Europa werd, over een periode van dertig jaar, een toename in de gemiddelde zeugensterfte waargenomen van 3 procent naar 10 procent met uitschieters tot 15 procent in Denemarken. Over de jaren en landen heen zag men één terugkerende tendens: pieken in de uitval in de zomermaanden.

Heeft men te maken met acute sterfte, vaak einde dracht of in de eerste weken na de partus, gekenmerkt door een snelle opzetting van het karkas en paarsverkleuring? Denk dan zeker aan Clostridium novyi als mogelijke oorzaak. Bij sectie ziet men snel post-mortaal verval met een opgezette lever die donker is gekleurd en luchtbellen vertoont. Ook algemeen oedeem en subcutane gasopstapeling kunnen aanwezig zijn.

Acute sterfgevallen

Door een indeling te maken van de acute sterftegevallen op basis van het moment van uitval in de dracht en de pariteit van de uitgevallen zeugen, kan een eerste indicatie van de waarschijnlijkheid van Clostridium novyi gekregen worden.

Als de uitval met name vanaf negentig dagen dracht en bij lagere pariteiten voorkomt, moet zeker aan deze kiem gedacht worden. De diagnose kan bevestigd worden aan de hand van PCR-onderzoek op levermonsters via de NovyiCheck. Hoe deze check wordt uitgevoerd ziet u in deze video.

Als Clostridium novyi de oorzaak van de zeugensterfte is, biedt vaccineren tegen deze bacterie de mogelijkheid om uitval van zeugen te verminderen. Meer weten over het effect van Clostridium novyi op de rentabiliteit? Lees ook het artikel Zeugensterfte dodelijk voor rentabiliteit!

Benieuwd of Clostridium novyi een rol speelt op uw bedrijf? Vraag uw dierenarts naar onze diagnostische kit NovyiCheck of neem contact op met een van onze specialisten: Maartje Wilhelm +31 6 8264 5058, Josine Beek +31 6 8299 1395, Linda Peeters +31 6 1431 0007 of Theo Vercammen + 31 6 3024 9632.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »