Vaccineren%2E+Haal+eruit+wat+erin+zit%2E+En+als+het+moet%2C+doe+het+goed%21
Partner HIPRA

Vaccineren. Haal eruit wat erin zit. En als het moet, doe het goed!

De winstgevendheid van een varkensbedrijf is onder andere afhankelijk van de reproductie prestatie van zeugen. Het juist toedienen van vaccinaties speelt hierbij een fundamentele rol omdat dit (sub)klinische problemen kan voorkomen. Als we ons realiseren dat gemiddeld 75 procent van de gezondheidskosten per zeug per jaar wordt uitgegeven aan vaccinaties dan willen we natuurlijk het maximale eruit halen! De vraag is echter…. Doen we dit wel?

Een goede werking van het vaccin hangt af van veel factoren. Factoren die u veelal zelf in de hand heeft maar waarvan u zich misschien niet altijd even bewust bent, zoals:

Bewaaromstandigheden vaccins
Het begint al bij de juiste bewaaromstandigheden. Vaccins zijn koelproducten en moeten bewaard worden in de koelkast (2° - 8° C). Te koud bewaarde vaccins verliezen de werking en er kunnen gifstoffen ontstaan die een entreactie opwekken. Te hoge temperaturen kunnen fataal zijn voor levende vaccins. Een regelmatige check van de koelkast met thermologger is dus geen overbodige luxe.

Hygiënisch reinigen van materialen
De spuit moet met heet water voor en na gebruik hygiënisch gereinigd worden, en dient tussentijds bewaard te worden in de koelkast. Ook het tijdig vervangen van de spuit is noodzakelijk om vermindering op bacteriële verontreiniging en overdracht van ziektekiemen te voorkomen. Een vuile spuit kan bovendien de werking van het vaccin negatief beïnvloed.

Intramusculair of intradermaal toediening
De meeste beschikbare vaccins zijn bedoeld voor intramusculaire toediening (in de spier) met een injectienaald. Hierbij is de naaldlengte en hoek waaronder gevaccineerd wordt van essentieel belang. Een lange naald kan afbreken en trekt eerder krom, maar is vaak wel nodig om het juiste weefsel te bereiken.

Bij gebruik van een korte naald moet men zich afvragen of het vaccin wel daar komt waar het moet zijn, namelijk in het spierweefsel en niet in het onderhuidse vet. Idealiter dient een vaccin met een injectienaald in de nek onder een hoek van 90 graden toegediend te worden. Een aantal vaccins zijn geregistreerd om intradermaal (in de huid) geïnjecteerd te worden zonder naald.

Bij intradermaal vaccineren wordt het vaccin met een injectietoestel, de Hipradermic® onder druk ingespoten, waardoor automatisch de juiste hoeveelheid van 0,2 ml op de juiste diepte in de huid wordt gebracht. Hierbij wordt ziekteoverdracht door de naald vermeden en is het afbreken en vervangen van naalden verleden tijd.

Aanmaken van levend vaccin
Gebruikt u voor het aanmaken van een levend vaccin elke keer een nieuwe naald en spuit? Dit is namelijk van essentieel belang omdat restanten van andere diergeneesmiddelen of reinigingsmiddelen levende vaccins kunnen afdoden, waardoor de werking nihil is. Daarnaast is het ook belangrijk om het vaccin zo snel mogelijk op te gebruiken eens het opgelost is.

Juiste moment van vaccineren
Het bepalen van het ideale vaccinatiemoment hangt af van verschillende factoren, zoals het moment van optreden van een veldinfectie, de maternale antistoffen in het bloed, de gezondheidsstatus van de dieren en de immuniteitsduur. Het is daarom belangrijk het vaccinatiedoel helder voor ogen te hebben en het advies, dat op basis van diagnostiek gegeven kan worden, nauwkeurig op te volgen.

Kortom, voldoende aandachtspunten die in het belang van effectief vaccineren op uw bedrijf goed in de gaten gehouden moeten worden. De mogelijke knelpunten zullen per individueel bedrijf verschillen en daarom biedt HIPRA een workshop aan voor u én uw medewerkers om alles eens op een rijtje te zetten. Meld u aan! Dan plannen we samen met u een passende datum.

Na het bijwonen van de workshop 'Effectief vaccineren' zal aan de deelnemers het certificaat worden uitgereikt, waarmee u voldoet aan IKB voorschriften.

Hebt u vragen over vaccineren of bent u benieuwd naar de voordelen van naaldloos vaccineren? Neem contact op met HIPRA: Maartje Wilhelm (06-82645058), Josine Beek (06-82991395), Linda Peeters (06-14310007), Theo Vercammen (06-30249632) of Denise Meijer (06-82158554).

Kijk voor meer informatie op naaldloosvaccineren.nl

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »