Varkenshouders+zijn+positief+over+naaldloos+vaccineren
Partner HIPRA

Varkenshouders zijn positief over naaldloos vaccineren

Varkenshouders willen hun toekomst verzekeren en investeren in innovaties om hun bedrijf economisch en verantwoord draaiende te houden. Bovendien wordt de maatschappelijke druk groter als het gaat om antibioticagebruik, dierenwelzijn en voedselveiligheid. In de markt zien we innovaties ontstaan die op diverse fronten een bijdrage leveren aan het maatschappelijk ondernemen van de veehouder. Naaldloos vaccineren sluit daar feilloos op aan.

Deze nieuwe standaard van vaccineren biedt veel voordelen voor zowel de veehouder als voor het welzijn van het dier. We hebben varkenshouders die inmiddels zijn overgestapt naar naaldloos vaccineren gevraagd hun mening te geven. Wat zijn hun ervaringen?

In dit artikel staan de eerste ervaringen over het gebruik van het nieuwe 2-in-1-vaccin, dat wordt toegepast met het naaldloze injectietoestel Hipradermic®. Wat zijn de voordelen op het gebied van werkgemak, rust in de stal, interne bioveiligheid en zekerheid? En wat is de rol van HIPRA om de varkenshouder hierin te ondersteunen?

Is het nieuwe 2-in-1-vaccin efficiënt toe te dienen met de Hipradermic®?

Juiste keuze in bedrijfsmanagement leidt tot meer werkgemak. Het 2-in-1-vaccin tegen Mycoplasma hyopneumoniae en PCV2 wordt naaldloos met de Hipradermic® toegediend. Het voordeel van dit gebruiksklare vaccin is dat het niet hoeft te worden gemengd en in één keer kan worden toegediend met het naaldloze injectietoestel. 80 procent van de veehouders geeft aan dat het vaccin eenvoudig is toe te passen in de dagelijkse routine en 75 procent geeft aan dat deze manier van vaccineren veel werk en tijd bespaart.

Zorgt naaldloos vaccineren voor meer rust in de stal?

Omdat er geen naald aan te pas komt, is het stressniveau tijdens het vaccineren veel lager. 72 procent van de veehouders ziet in de stal dat vaccineren met de Hipradermic® minder onrust veroorzaakt tijdens het vaccineren.

Uit ervaring blijkt dat zeugen in groepshuisvesting blijven veelal liggen, zonder risico op rennende of uitglijdende zeugen. Biggen in de kraamstal zijn veel minder vocaal, waardoor zowel de biggen als de zeugen rustiger blijven. Doordat er minder pijn en lokale ontstekingen worden veroorzaakt, merken biggen er bijna niets van en gaan ze vlot weer drinken bij de zeug. Goed drinkende biggen en ontspannen zeugen maken dat de melkproductie en voeropname van de zeugen niet worden verstoord en de biggen zonder dip doorgroeien.

Vergroot naaldloos vaccineren de interne bioveiligheid?

Bij vaccineren staan diergezondheid en dierenwelzijn voorop. Bijna 100 procent van de gebruikers ervaart dat naaldloos vaccineren de interne bioveiligheid verbetert. Naalden zijn namelijk een bron van infectie en vormen een risico op overdracht van ziektekiemen tussen varkens. Er worden geen (gebruikte) naalden in het dier gestoken, dus er is geen risico op gebroken naalden. Gebroken naalden zorgen vaak voor abcesvorming en spierweefselschade en verminderen de karkaswaarde.

Geeft naaldloos vaccineren zekerheid dat er goed is gevaccineerd?

Bij het vaccineren onder de huid wordt er een kleinere, meer geconcentreerde hoeveelheid van 0,2 ml toegediend in plaats van de traditionele 1-2 ml, die met een naald in de spier wordt ingespoten. Nadat de vaccinatie met het injectietoestel is 'ingeschoten' blijft er soms wat vaccinvocht achter op de huid. Doordat niet alle entstof in de huid zit, is er twijfel of het varken nu voldoende is gevaccineerd. Bij gebruikers zien we dat deze onzekerheid minimaal is en de meerderheid van de veehouders geeft aan zeker te zijn dat er goed is gevaccineerd.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat de hoeveelheid vaccin die soms terugloopt minimaal is en geen negatief effect heeft op de werkzaamheid. Het is bewezen dat, ook als er een minimale hoeveelheid vocht op de huid zichtbaar is, varkens nog steeds goed beschermd zijn. Het is wel belangrijk om het te herkennen als de injectie echt mis is gegaan. Er kan dan zoveel vaccin op de huid zitten dat het in een straaltje naar beneden loopt. In dit geval heeft het injectietoestel niet goed genoeg contact gemaakt met de huid en moet de vaccinatie opnieuw worden toegediend.

Het speciaal ontwikkelde injectietoestel van HIPRA, de Hipradermic®, is zo afgesteld dat het vaccin in de huid wordt 'geschoten', zonder dat het in diepere weefsellagen terechtkomt. Door deze oppervlakkige locatie van het vaccin kan het zijn dat er een klein deel van de dosis terugloopt en op de huid zichtbaar is. Andere 'intradermale' injectietoestellen schieten doorgaans dieper, waardoor een deel van het vaccin niet in de huid zit, maar in de weefsels daaronder. Daar is het vaccin niet voor bedoeld en die weefsels zijn ook niet in staat om dezelfde immuunreactie op gang te brengen als de huid.

In hoeverre adviseert de veehouder naaldloos vaccineren?

In het onderzoek zien we dat 81 procent van de gebruikers het naaldloos vaccineren aanbeveelt. Daarnaast geeft 95 procent van de veehouders aan dat voor opstarten met naaldloos vaccineren HIPRA de juiste begeleiding en ondersteuning biedt.

Benieuwd naar de voordelen van naaldloos vaccineren? Neem contact op met HIPRA
Maartje Wilhelm, (06) 82645058, Theo Vercammen (06) 30249632 of Denise Meijer (06) 82158554 of kijk op naaldloosvaccineren.nl. Ook kunt u meepraten over varkens via onze Facebookcommunity @varkenspraat.

Over HIPRA

HIPRA is een veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, productie en het op de markt brengen van innovatieve en onderscheidende producten...

Lees verder »