Mycotoxine%2Darm+zeugenvoer+loont
Partner De Heus

Mycotoxine-arm zeugenvoer loont

Zeugenvoeders bevatten grote hoeveelheden granen, waardoor er meerdere soorten mycotoxinen in het voer kunnen zitten. De blootstelling aan mycotoxinen verlaagt de voeropname van zeugen, verstoort de hormoonhuishouding die belangrijk is voor de vruchtbaarheid en het geboorteproces en verzwakt bovendien het immuunsysteem. Door te voorkomen dat mycotoxinen in het lichaam van de zeug komen, kunt u veel problemen voorkomen.

• Lees het hele artikel

Dubbel geschoond graan is effectiever dan alleen zeven

Mycotoxinen zijn schimmelgifstoffen die veelal voorkomen op de buitenste schil van de graankorrel. Door de granen 'gewoon' te zeven haal je slechts een klein deel van de mycotoxinen weg. Wij gebruiken daarom de blazee-2-techniek. Hierbij wordt het graan geblazen en dubbel gezeefd, waardoor niet alleen heel effectief mycotoxinen, maar ook onkruidzaden en andere onregelmatigheden verwijderd worden.

Risico's van mycotoxinen voor de zeug en haar biggen

Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEA), T2 toxine (T2), Ochratoxine A (OTA) en Ergot alkaloïden (moederkoren) zijn vooral schadelijk voor zeugen, maar ook voor haar biggen. DON, ZEA en T2 worden bijvoorbeeld via de placenta, het colostrum en de melk overgedragen op de biggen. Wanneer meerdere soorten mycotoxinen samen voorkomen, kunnen de negatieve effecten elkaar versterken, waardoor de risico's voor zeugen en biggen nog groter zijn. De risico's zijn afhankelijk van de types mycotoxinen die aanwezig zijn in het voer, de hoeveelheid die een zeug binnenkrijgt en het productiestadium van de zeug.

Wat merk je van mycotoxinen in de stal?

Wanneer een zeug mycotoxinen binnenkrijgt, zal een zeug als eerste minder gaan eten. Een lagere voeropname dus. Andere symptomen van mycotoxinevergiftiging (mycotoxicose) kunnen zich klinisch, maar ook subklinisch manifesteren (zie kader). Denk hierbij aan problemen die gerelateerd zijn aan biest- en melkproductie, vruchtbaarheid, kwaliteit en vitaliteit van pasgeboren biggen en vatbaarheid voor ziektes (secundaire infecties). PRRS en Circo-infecties kunnen bijvoorbeeld een versterkend effect hebben op een bedrijf waar zeugen aan mycotoxinen worden blootgesteld.

• Lees hier verder
Tekst: Jackeline Hornstra, onderzoeker varkens

Over De Heus

  De Heus is een internationaal opererende onderneming met als kernactiviteit de productie en vermarkten van hoogwaardige diervoeders. Sinds de...

Lees verder »