PRRS%2Dvaccinatie+gelten+ligt+fors+lager+dan+bij+zeugen
Partner Zoetis

PRRS-vaccinatie gelten ligt fors lager dan bij zeugen

Er is nog veel winst te behalen met het vaccineren van gelten tegen PRRS. Dit blijkt uit marktonderzoek dat Agridirect heeft uitgevoerd in opdracht van Zoetis in 2020 onder 407 zeugenhouders in Nederland en België. Het niet vaccineren van gelten vormt een risico voor de PRRS-status van een bedrijf, zeker als de gelten van buitenaf worden geïntroduceerd in de varkensstapel.

Het aantal zeugenhouders dat zeugen vaccineert tegen PRRS is groot. Gemiddeld 74 procent van de geïnterviewde ondernemers vaccineert de zeugen tegen PRRS.

In België is het vaccineren met zo'n 80 procent meer gemeengoed dan in Nederland, waar 67 procent van de zeugenhouders de dieren vaccineert.

Gelten minder beschermd

Opvallend is echter dat het percentage zeugenhouders dat de gelten vaccineert met 46 procent een stuk lager ligt dan de vaccinatiegraad van de zeugen. Voor de dracht vaccineren vermindert het risico van een PRRS-infectie via de placenta in het laatste derde deel van de dracht. Daarnaast beperkt dit het aantal doodgeboortes, maar vooral ook het risico van met virus besmette biggen bij de geboorte en rond de stressvolle speenperiode.

De biggen van gevaccineerde gelten en zeugen hebben ook minder aangetaste longen en virusdeeltjes in de longen bij het spenen. Het vaccineren van gelten en zeugen is dus een essentiële schakel in het beperken van directe en indirecte schade door het PRRS-virus en in het beschermen van biggen vanaf de geboorte.

Een sluitend vaccinatiechema

Het is daarom belangrijk uw vaccinatieschema zo goed mogelijk af te stemmen op het risico van insleep. Dit betekent: alle zeugen en gelten enten met een vaccin met een werkingsduur die past bij uw bedrijfsvoering. Ook het vaccineren van biggen is aan te raden om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder onder de varkensstapel verspreidt.

Omdat biggen via de zeug besmet kunnen raken met PRRS, is het vaccineren van uw gelten en zeugen een goede start om de PRRS-problematiek op uw bedrijf de baas te worden. Wilt u meer informatie over het enten tegen PRRS? Vraag uw dierenarts naar een passend vaccinatieschema voor uw bedrijf.

MM-10314

Over Zoetis

  Bij Zoetis draait het om de diergezondheid. We maken ons sterk om varkenshouder en dierenarts te voorzien van hoogwaardige geneesmiddelen, vaccins en...

Lees verder »