Pasgeboren+biggen+reageren+volwaardig+op+vroege+vaccinatie
Partner Zoetis

Pasgeboren biggen reageren volwaardig op vroege vaccinatie

Het immuunsysteem van biggen reageert vanaf dag 1 goed op een vaccinatie met PRRS-vaccin, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. (1) Ook heeft het vaccineren geen negatieve invloed op de ontwikkeling van het algemene immuunsysteem van biggen.

De besmettelijke virusziekte PRRS, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, is bij uitstek een infectie die kan circuleren zonder duidelijke klinische symptomen, maar kan wél secundaire infecties verergeren met serieuze economische verliezen tot gevolg. Zo blijft bij besmetting in het kraamhok de groei in de 4 weken na het spenen met gemiddeld 25% achter en loopt bij ernstige gevallen het merendeel van de varkens chronische schade aan de luchtwegen op. (2)

PPRS onderschat

Uit marktonderzoek dat Zoetis in 2019 liet uitvoeren blijkt, dat varkenshouders het aantal vroege PRRS-gevallen en de risico’s behoorlijk onderschatten. (3)

Tijdens het PRRS-Prevalentieproject van afgelopen jaar bleek het in driekwart van de PRRS-gevallen op zeugenbedrijven om een infectie bij biggen te gaan (4), terwijl slechts 38% van de ondervraagden zijn biggen vaccineert tegen PRRS. (3)

Effecten vroeg vaccineren

Voor een goede afweer tegen PRRS zijn zowel algemene als specifieke opbouw van immuniteit vereist. Jonge biggen hebben nog geen volwassen immuunsysteem.

Na een natuurlijke infectie met PRRS is de opbouw van immuniteit traag en zwak. Dit bemoeilijkt de bestrijding van het virus. (5) Het is dus van belang om goed te weten welke effecten vroeg vaccineren heeft.

Uitkomsten onderzoeken

Wat is onderzocht? Het onderzoek (1) had als doel om de aangeboren en verworven immuniteit voor PRRS te onderzoeken bij tien 1 dag oude biggen die gevaccineerd waren tegen PRRS. De controlegroep van vijf biggen kreeg een fysiologische zoutoplossing toegediend. Op verschillende momenten werden de dieren onderzocht op afweerstoffen.

Ook is het effect van het PRRS-vaccin op de immuun-ontwikkeling van de biggen onderzocht. Hieruit bleek dat het vaccin geen negatieve effecten had op de immuniteitsontwikkeling van de biggen en dat de biggen immunologisch volwaardig reageerden op de vaccinatie.

Gebruiksgemak

Om biggen rondom de risicovolle speenperiode te beschermen is naast goede biosecurity vroeg vaccineren bewezen effectief. Dit kan al vanaf een leeftijd van een dag. De biggen zijn dan 21 dagen later beschermd. Voordeel is ook dat vaccineren vanaf 1 dag leeftijd gebruiks- en arbeidsgemak oplevert. De pasgeboren biggen zijn makkelijk hanteerbaar en vaak is er al extra mankracht aanwezig op de kraamafdeling.

Kortom: voor de vroegst mogelijke bescherming tegen PRRS is vaccineren van biggen vanaf de eerste levensdag bewezen effectief.

Meer weten over vroeg vaccineren? Neem contact op met een van onze specialisten of vraag ernaar bij uw bedrijfsdierenarts.


www.vaccinerenopmaat.nl/varkenshouder/prrs/

Referenties:
(1) Balasch et al., Immune response development after vaccination of 1-day-old naïve pigs with a Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 1-based modified live virus vaccine. Porcine Health Management 2019; 5:2
(2) www.nadis.org.uk/disease-a-z/pigs/porcine-reproductive-and-respiratory-syndrome-prrs-in-weaners/
(3) AgriDirect Marktonderzoek PRRS 2019
(4) Voorlopige resultaten PRRS-Prevalentieproject 21-06-19, Zoetis
(5) Van Reeth K. et al., Differential production of proinflammatory cytokines in the pig lung during different respiratory virus infections: correlations with pathogenicity. Res Vet Sci. 1999;67(1):47-52

MM-8552

Over Zoetis

  Bij Zoetis draait het om de diergezondheid. We maken ons sterk om varkenshouder en dierenarts te voorzien van hoogwaardige geneesmiddelen, vaccins en...

Lees verder »