Symptomen+circovirus+vaker+subklinisch+en+moeilijker+te+herkennen
Partner Zoetis

Symptomen circovirus vaker subklinisch en moeilijker te herkennen

Het circovirus verandert en het meest dominante subtype is de afgelopen jaren veranderd van PCV2a naar PCV2d. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop een besmetting tot uiting komt. (1) De symptomen van het PCV2d subtype zijn veelal subklinisch en daardoor moeilijker te herleiden naar circo.

De traditionele symptomen van een circo-infectie zijn luchtwegaandoeningen, huidontstekingen en verminderde vruchtbaarheid. Door de beschermende werking van vaccins en een hoge vaccinatiegraad zijn zeugenhouders hier de laatste jaren veel minder mee geconfronteerd. Daar komt bij dat een infectie met het inmiddels dominante subtype PCV2d niet zo herkenbaar is.

Niet als circo herkend

Onderzoeksbureau AgriDirect hield in de zomer van 2022 een onderzoek onder 250 zeugenhouders in Nederland en België. (2) In dit onderzoek is gekeken in hoeverre zeugenhouders PCV2 herkennen en of ze bekend zijn met de symptomen bij vleesvarkens die in verband kunnen worden gebracht met subklinische circo. Ongeveer 40 procent van de zeugenhouders gaf aan geen symptomen te kennen.

'Het loopt niet lekker'

Een infectie met PCV2d geeft niet de typische circoverschijnselen, maar geeft vooral subklinische symptomen. Die symptomen variëren van verminderde weerstand, vage klachten tot tegenvallende prestaties. Varkenshouders omschrijven het vaak als 'het loopt niet lekker'. Dat manifesteert zich in een tegenvallende groei en voederconversie. Ook is er vaak sprake van verhoogde uitval en veel variatie in de koppel.

Tegenvallende resultaten

Doordat varkens geen specifieke symptomen vertonen, schrijven varkenshouders de tegenvallende resultaten niet altijd toe aan circo. Op een varkensbedrijf waar 'het niet lekker loopt' kan het voor een varkenshouder daarom zinvol zijn om samen met de dierenarts te onderzoeken of circo de boosdoener is. Dat geldt ook voor bedrijven die tegen circo vaccineren.

• Lees meer op de website van Zoetis


• Technisch Bulletin: Circo verandert: PCV2d is een factor van belang, Zoetis, 2021 (1)
• Onderzoek circo: Bevraging van 250 varkenshouders in Benelux, Agridirect 2022 (2)

MM-32548

Over Zoetis

  Bij Zoetis draait het om de diergezondheid. We maken ons sterk om varkenshouder en dierenarts te voorzien van hoogwaardige geneesmiddelen, vaccins en...

Lees verder »