Onduidelijk+communiceren+leidt+tot+chaos
Partner Boehringer Ingelheim

Onduidelijk communiceren leidt tot chaos

Krijgt iedere big voldoende biest? Wissel jij van naald tijdens het vaccineren? Zijn de taken goed verdeeld? Onduidelijke communicatie kan leiden tot complete chaos. Dit kwam onder meer aan bod tijdens de tweede bijeenkomst van de Studiereeks Strategisch Leiderschap, georganiseerd door DAC ZuidOost, Movaeres en Boehringer Ingelheim.

Zeker op grotere varkensbedrijven met meerdere medewerkers worden, naast vaktechnische kennis, ook andere dingen gevraagd van de eigenaar en bedrijfsleider. Zoals doelen stellen, taken verdelen, richting geven en KPI's inrichten. De Studiereeks Strategisch Leiderschap helpt varkenshouders of bedrijfsleiders die een team aansturen hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Tijdens elk van de vier cursusdagen komt zowel een leiderschapsthema als een technisch onderwerp aan bod.

Tijdens de tweede cursusdag op 10 oktober stonden doelen stellen en taken verdelen centraal. Een oefening begeleid door Marlies Bosker en Gemma van den Berg van Movaeres maakte pijnlijk zichtbaar dat bij het verdelen van taken onduidelijk communiceren kan leiden tot complete chaos. Het is belangrijk om personeelsleden duidelijk te maken wat je van hen verwacht. Geef ze hierbij ook de ruimte met eigen ideeën komen, hiermee vergroot je de betrokkenheid. En neem met nieuwe medewerkers voldoende tijd om ze volledig mee te nemen in het bedrijf.

Bioveiligheid en management zijn de basis

Het tweede deel van de bijeenkomst, ingeleid door dierenartsen Maurice Moonen en Lydie van den Crommenacker-Konings, stond in het teken van preventie. Hierbij wordt al snel aan vaccineren gedacht, maar de basis van preventie wordt gelegd door management en bioveiligheid. Een aantal voorbeelden hiervan werden besproken en vervolgens in workshops verder uitgediept. Zoals het belang van goede, snelle en veel biest.

Goed om te weten is dat 6 uur na de geboorte van de eerste big het gehalte aan maternale antistoffen in de biest is gehalveerd. 'Split suckling' kan erbij helpen dat iedere big voldoende biest (minimaal 200 gram) binnenkrijgt. In een subgroepje onder begeleiding van dierenarts Diedrich Hendrickx werd besproken hoe iedereen dit op zo'n bedrijf aanpakt. Daar werd duidelijk dat de praktische haalbaarheid per bedrijf flink verschilt. Verder werd het belang benoemd van de beschikbaarheid van voldoende water, zeker voor drachtige zeugen. Deze hebben minstens 12 liter water per dag nodig, maar nog beter is 20 liter per dag.

Dierenarts Wouter van Herten ging in op de voordelen van een gezond microbioom en hoe je dit bereikt. Met een gezonde darmflora kunnen dieren beter met stress omgaan, wat bijvoorbeeld staartbijten kan verminderen. Een uitgedacht speenplan waardoor de biggen voldoende voer kunnen opnemen en worden geholpen met bakjes helpt bij de ontwikkeling van een gezond microbioom.

Voorkom verspreiding ziektekiemen tussen tomen

Er was aan alle veertien deelnemers gevraagd gebruikte naalden mee te nemen. Deze werden onder begeleiding van dierenarts Herman Prüst van Boehringer Ingelheim stuk voor stuk bekeken onder een speciale microscoop. Dit was voor de meeste varkenshouders een enorme eyeopener. Want ook na het behandelen van een paar dieren kan een naald al veel bramen en slijtage vertonen.

Hoe eenvoudig is het om bij het vaccineren van biggen per toom van naald te wisselen? Dit voorkomt verspreiding van ziektekiemen tussen tomen en vergroot het dierenwelzijn en werkgemak. En denk ook aan de juiste naalddikte en lengte voor zeugen, biggen, fokgelten en vleesvarkens.

Aan de deelnemers is het nu de taak de voor hun bedrijf relevante zaken verder op te pakken, samen met hun medewerkers. Na vandaag lukt dat nog beter, zonder chaos.

Over Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim is een internationaal, innovatief farmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe...

Lees verder »