Onderzoek+naar+coccidiose+nu+mogelijk+op+mest+verzameld+met+schuursponzen
Partner Ceva Santé Animale

Onderzoek naar coccidiose nu mogelijk op mest verzameld met schuursponzen

De parasitaire darminfectie coccidiose is een vaak voorkomend probleem bij biggen in het kraamhok. Er is nu een nieuwe methode beschikbaar om coccidiose op te sporen, door middel van PCR-onderzoek op mestmonsters verzameld met schuursponzen.

In het verleden werd coccidiose meestal aangetoond door het opsporen van oöcysten in mest door middel van microscopisch onderzoek. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt door het hoge vetgehalte van de mest van zuigende biggen en kan daarom fout-negatieve resultaten opleveren.

Sinds kort stelt Ceva in samenwerking met het lab van Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen (België) een PCR-test ter beschikking voor coccidiose onderzoek. Met deze PCR-test wordt het genetisch materiaal van de parasiet in mest opgespoord. Deze nieuwe techniek is gevoeliger en vergemakkelijkt de diagnose van coccidiose.

Omgevingsmonster volstaat

De PCR-test wordt uitgevoerd op mest van biggen van 2 tot 4 weken leeftijd. Naast rectale mestmonsters kunnen ook omgevingsmonsters gebruikt worden voor het PCR-onderzoek. Deze omgevingsmonsters kunnen snel en op diervriendelijke wijze verzameld worden door gebruik te maken van een schuurspons. Door met de schuurspons op en tussen de roosters en over de vloer van het kraamhok te wrijven, wordt mest van meerdere biggen verzameld.

Ceva ondersteunt u bij het onderzoek!

Ceva stelt een diagnostische kit ter beschikking voor de monstername en biedt PCR-onderzoek aan op 3 monsters. Bent u geïnteresseerd in een coccidiose onderzoek voor uw bedrijf? Vraag ernaar bij uw dierenarts of contacteer Ceva.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »