Geboortediarree+kent+vele+oorzaken
Partner Ceva Santé Animale

Geboortediarree kent vele oorzaken

Geboortediarree bij biggen is een van de belangrijkste uitdagingen in de kraamstal en kent vele oorzaken, die niet alleen van besmettelijke aard zijn. Om het probleem met succes aan te pakken, is een juiste diagnose is van cruciaal belang.

De oorzaken van geboortediarree kunnen worden ingedeeld in vier pijlers, die hand in hand werken:
• Afweer
• Omgeving
• Management en deskundigheid van de dierverzorgers
• Ziektekiemen (bacteriën, virussen, parasieten)

Afweer

De placenta van de zeug is zo opgebouwd dat deze geen afweerstoffen doorlaat. Biggen krijgen in de baarmoeder dus nog geen antistoffen van de zeug. Omdat de ongeboren biggen in de baarmoeder in een vrijwel steriele omgeving leven, bouwen ze tijdens de dracht ook bijna geen eigen afweer op. Pas tijdens en na de geboorte komen de biggen massaal in contact met potentieel ziekteverwekkende kiemen. Gelukkig zit zeugenbiest vol met afweerstoffen en kan de darm van pasgeboren biggen deze levensreddende afweerstoffen opnemen. Wanneer biggen niet genoeg biest krijgen, zijn ze een gemakkelijke prooi voor kiemen die in de omgeving aanwezig zijn.

De tijdspanne waarbinnen afweerstoffen kunnen worden opgenomen, is vrij kort omdat de concentratie aan afweerstoffen in de biest snel daalt en omdat de darm van de big na verloop van tijd (24 tot 36 uur na de geboorte) ondoordringbaar wordt voor afweerstoffen van de zeug. Ervoor zorgen dat alle biggen voldoende biest krijgen is een van de topprioriteiten in de kraamstal.

Er zijn enkele factoren die een slechte overdracht van afweerstoffen van de zeug naar de biggen kunnen veroorzaken, zoals zeugen die te weinig melk produceren, grote tomen, een slechte selectie van gelten en zeugen (slechte moedereigenschappen, te weinig of slechte tepels enzovoort) en een ongunstige omgeving. Al deze factoren kunnen ertoe bijdragen dat sommige biggen (te) weinig biest krijgen. Toezicht bij het werpen en ingrijpen waar nodig is noodzakelijk om de overdracht van afweerstoffen van de zeug naar de pasgeboren biggen te optimaliseren.

Als de zeugen zelf niet zijn blootgesteld aan bepaalde ziekteverwekkers, dan hebben ze geen afweerstoffen tegen deze ziekten en zal ook de biest geen afweerstoffen bevatten. Hierdoor zullen ze geen bescherming aan de biggen meegeven, zelfs niet als ze voldoende biest drinken. Een goed vaccinatie- en acclimatisatiebeleid bij gelten en zeugen kan dit probleem verhelpen.

Omgeving

Het klimaat, de huisvesting en de hygiëne beïnvloeden de prestaties van zeugen en biggen. Slechte omgevingsomstandigheden veroorzaken stress bij de zeug en kunnen leiden tot verminderde eetlust, minder melkproductie en ziekte. Problemen bij de zeug hebben ook een negatieve invloed op de prestaties van de biggen.

Biggen die geen toegang hebben tot een warm (32 tot 35 graden Celsius), droog en tochtvrij biggennest zullen onderkoelen. Een te lage omgevingstemperatuur vermindert de beweeglijkheid van de darm, waardoor bacteriën trager door de darm bewegen en zo meer kans hebben om zich te vermenigvuldigen en aan te hechten aan de darmwand, met diarree tot gevolg. Ook tocht en een vochtige omgeving zorgen ervoor dat biggen gemakkelijker onderkoelen en diarree krijgen.

Slechte hygiëne in de kraamhokken zorgt ervoor dat er meer ziekteverwekkers in de omgeving aanwezig zijn. Hoe hoger de infectiedruk vanuit de omgeving, hoe groter de kans op diarree.

Management

Management en een goede dierverzorging zijn cruciale factoren in de kraamstal. Dit houdt onder andere in:
• Werken met aandacht voor de principes van bioveiligheid om het risico op overdracht van infecties te verminderen.
• Beperken van het overleggen van biggen en ervoor zorgen dat biggen de eerste 24 uur na de geboorte biest drinken bij hun eigen moeder.
• Ervoor zorgen dat alle biggen voldoende biest drinken.
• Problemen tijdig opmerken, zodat er bij ziekte-uitbraken snel wordt opgetreden om de verliezen te beperken.

Ziektekiemen

Verschillende bacteriën, virussen en parasieten kunnen geboortediarree bij biggen veroorzaken. Afhankelijk van de betrokken ziekteverwekker zullen de klinische symptomen verschillen en zal de diarree op een verschillend tijdstip optreden. In de tabel zijn de belangrijkste oorzaken van diarree bij kraambiggen vermeld.

(1) Belangrijkste ziekteverwekkers betrokken bij diarree tijdens de eerste levensweken. ©Ceva Santé Animale

2022-08-Partnerartikel-Varkens-NL-Tabel

Conclusie

Diarree bij kraambiggen wordt veroorzaakt door een samenspel van infectieuze en niet-infectieuze oorzaken. Een goede afweer door opname van voldoende en kwaliteitsvolle biest, optimale omgevingsomstandigheden en een goede dierverzorging en kraamstalmanagement zorgen ervoor dat ziektekiemen die verantwoordelijk zijn voor geboortediarree minder kans krijgen. Biggen die in het kraamhok gespaard blijven van diarree, zullen het speenproces beter doorstaan en ook na het spenen beter presteren.

Bron
(1) Overgenomen uit Diseases of Swine, Carvajal et al. (2019), Luppi (2017).

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »