Welke+invloed+heeft+coccidiose+op+andere+darminfecties%3F
Partner Ceva Santé Animale

Welke invloed heeft coccidiose op andere darminfecties?

Coccidiose is een belangrijke oorzaak van diarree bij kraambiggen. Studies, voornamelijk uitgevoerd in West-Europese landen, tonen aan dat coccidiose aanwezig is op ongeveer 75 procent van de bedrijven en dat op de besmette bedrijven 40 tot 100 procent van de tomen zijn aangetast.(1)

Coccidiose wordt veroorzaakt door Cystoisospora suis (C. suis), een kleine parasiet die zich in de dunne darm vermenigvuldigt. Biggen worden tijdens de eerste levensweek besmet door de orale opname van 'eitjes' van deze parasiet, zogenaamde oöcysten, vanuit de omgeving.

Na opname ontwikkelt de parasiet zich en koloniseert de dunne darm. Dit leidt tot beschadiging van het darmslijmvlies, een verstoorde darmfunctie en vaak ook diarree.

Invloed op de darmflora

Het maagdarmkanaal van ongeboren biggen is steriel. Pas tijdens en na de geboorte, wanneer biggen worden blootgesteld aan micro-organismen van de zeug en vanuit de omgeving, begint de darmflora zich te ontwikkelen.

De eerste levensweken zijn dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van een stabiele darmflora. Het is bekend dat de darmflora naast zijn rol in de spijsvertering ook een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het afweersysteem en de algemene gezondheid van biggen.

Infecties met bacteriële, virale of parasitaire ziekteverwekkers kunnen de ontwikkeling en opbouw van een gezonde darmflora verstoren. In een studie uitgevoerd door de universiteit van Wenen werd de invloed van een coccidiose-infectie op de samenstelling van de darmflora onderzocht.(2)

Kunstmatig geïnfecteerd

In deze studie werd de darmflora geanalyseerd van biggen die de eerste levensdag kunstmatig werden geïnfecteerd met C. suis. Een deel van de biggen werd vervolgens behandeld tegen coccidiose met een middel op basis van de actieve stof toltrazuril, de rest van de biggen bleef onbehandeld. Hieruit bleek dat een coccidiose-infectie de ontwikkeling van de darmflora verstoorde.

De darmflora van geïnfecteerde biggen die werden behandeld tegen coccidiose was meer divers in vergelijking met die van niet-behandelde biggen tijdens de acute fase van infectie op de elfde levensdag. Een behandeling tegen coccidiose voorkwam een verstoring van de darmflora en handhaafde de diversiteit van de darmflora.

Impact op andere darminfecties

Infecties met C. suis tasten het darmslijmvlies aan. Door de beschadiging van deze natuurlijke darmbarrière krijgen andere potentiële ziekteverwekkers meer kans om darmproblemen te veroorzaken. Dit werd aangetoond voor gelijktijdige infecties met C. suis en Clostridium perfringens type A.

In een Duits onderzoek werden biggen opgevolgd die op natuurlijke wijze werden blootgesteld aan Clostridium perfringens type A.(3) Een deel van de biggen werd kort na de geboorte kunstmatig besmet met C. suis, de rest van de biggen maakte enkel een Clostridium perfringens type A-infectie door.

Op 2 weken leeftijd wogen de biggen die geen coccidiose doormaakten 900 gram meer. Bovendien was er in de groep biggen die de beide infecties doormaakte 30,8 procent sterfte ten gevolge van darmontsteking, waar er geen sterfte was ten gevolge van darmontsteking in de andere groep. Dit toont aan dat coccidiose de klinische verschijnselen van andere darmaandoeningen en de daaraan gekoppelde verliezen kunnen doen toenemen.

Conclusie

Coccidiose is een vaak voorkomend probleem bij zuigende biggen. Het veroorzaakt diarree en verliezen door een vertraagde en ongelijke groei. Infecties met C. suis zorgen bovendien voor een verstoorde darmflora en kunnen de klinische verschijnselen van andere darminfecties verergeren.

Vermoedt u dat coccidiose ook op uw bedrijf speelt? Bespreek het met uw dierenarts of neem contact op met Ceva.

Bronnen
(1) Ózsvári. Production impact of parasitisms and coccidiosis in swine. J Dairy Vet Anim Res. 2018;7(5):217?222
(2) Shrestha et al. Shifts in the fecal microbial community of Cystoisospora suis infected piglets in response to toltrazuril. Front. Microbiol. 11:983. doi: 10.3389/fmicb.2020.00983
(3) Mengel et al. Necrotic enteritis due to simultaneous infection with Isospora suis and clostridia in newborn piglets and its prevention by early treatment with toltrazuril. Parasitol Res (2012) 110:1347–1355

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »