Weten+we+voldoende+over+de+vier+belangrijkste+varkensziekten%3F
Partner MSD Animal Health

Weten we voldoende over de vier belangrijkste varkensziekten?

Circo, mycoplasma, PIA en PRRS zijn van grote invloed op de gezondheidsstatus en resultaten van een varkensbedrijf. Beschikken we in de sector over voldoende kennis om de risico's en impact van deze invloedrijke ziektes zoveel mogelijk te beperken? MSD Animal Health peilde het kennisniveau in Nederland met een quiz.

Aan de kennisquiz hebben inmiddels zo'n 170 mensen deelgenomen die in de Nederlandse varkenshouderij werken. In de online vragenlijst werden 10 meerkeuzevragen voorgelegd over de vier belangrijkste varkensziekten. Er rolde een gemiddelde score van 6,2 uit. Niet slecht, maar dat kan zeker nog een stukje beter. En met impactvolle ziektes als circo, mycoplasma, PIA en PRRS betekent meer kennis en grip immers (veel) betere bedrijfsresultaten. Alle reden om wat dieper in de vragen en antwoorden te duiken!

Dat het onmogelijk is om een bedrijf enkel door te vaccineren PRRS-vrij te maken, wist bijna iedereen (92 procent); daarvoor is een combinatie van managementmaatregelen, monitoring en een goede vaccinatiestrategie nodig. Op de vraag waarom speeksel een goede indicatie van PIA-problemen geeft, wist slechts 22 procent het juiste antwoord te geven. Het juiste antwoord is dat de bek de route is waardoor varkens worden besmet met de PIA bacterie.

Door speekselmonsters te verzamelen, kun je bepalen vanaf welk moment de bacterie volop aanwezig is in de omgeving waardoor het varken besmet wordt. De hoeveelheid kiemen in het speeksel zegt bovendien iets over de verwachte ernst van de schade: er is namelijk een relatie tussen hoeveelheden kiemen in het speeksel, de voederconversie en de groei op een bedrijf.

Infectie-overdracht bij gebruik naald onderschat

Op de vraag hoeveel keer groter de kans is dat u PRRS via de naald overdraagt dan via direct (neus-neus) contact, zat het overgrote merendeel van de deelnemers er flink naast. Slechts 25 procent gaf het juiste antwoord: de kans op overdracht is bij gebruik van een naald maar liefst 100 tot 1.000 keer groter, veel hoger dan dat 75 procent van de deelnemers dacht.

Via een injectie in de spier zijn minder dan 20 virusdeeltjes nodig om een dier te infecteren, terwijl via de neus 10.000 virusdeeltjes nodig zijn en via de bek zelfs 200.000. Ook een opvallende verdeeldheid over de vraag of een vaccin gebaseerd op PCV2a goed beschermt tegen PDV2d. Iets meer dan de helft (51 procent) dacht van niet. Zij hadden het mis. Meerdere wetenschappelijke publicaties hebben inmiddels de werking tegen PCV2d door vaccins gebaseerd op PCV2a bevestigd.

Belangrijk om te weten, want sinds 2016 komt PCV2d vaker voor. Voor het beste effect is het van belang om op het juiste moment te vaccineren. Het juiste moment wordt bepaald door het infectietijdstip, het niveau van de maternale immuniteit en de leeftijd van de big (in de meeste gevallen is dat op een leeftijd van 3 weken).

'PIA is een ziekte die voornamelijk zichtbare schade geeft, zoals acute sterfte en diarree', luidde de stelling van vraag 6. Ruim de helft (56 procent) gaf aan dat dit niet waar was. Dat is correct. Maar er zijn dus nog relatief veel varkenshouders (44 procent van de deelnemers) die denken dat PIA zich voornamelijk in zichtbare schade uit. Dat is dus niet het geval: op veel bedrijven komt PIA voor zonder duidelijke verschijnselen. Groeien varkens onvoldoende of is er veel verschil in uniformiteit? Is de voederconversie relatief hoog? Laat dan via bloed, speeksel of mest onderzoeken of PIA een rol speelt.

Ga voor de 10!

Gemiddeld werd een 6,2 gescoord. U kunt uw voordeel doen met de vragen én antwoorden die hierboven besproken zijn. Doe mee aan de kennisquiz en ga voor de 10! Nog meer weten over circo, mycoplasma, PIA en PRRS en de aanpak hiervan? Neem dan een kijkje op flexibelvaccineren.nl

NL-NON-220500028

Over MSD Animal Health

MSD Animal Health ontwikkelt en produceert een vernieuwend pakket aan hoogwaardige diergeneesmiddelen en servicediensten voor de preventie, behandeling en...

Lees verder »