Circo+vaccinatie%3A+wat+met+gelten+en+zeugen%3F
Partner Ceva Santé Animale

Circo vaccinatie: wat met gelten en zeugen?

Biggen worden in Nederland vrijwel algemeen gevaccineerd tegen het circovirus. Maar wat met de gelten en zeugen? Moeten zij ook gevaccineerd worden? Altijd, of slechts in bepaalde omstandigheden?

Het PCV2 virus kan vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken bij gelten en zeugen. Het risico op problemen is het grootst als er dieren in de stapel aanwezig zijn die geen of weinig immuniteit tegen het circovirus hebben. Dit kunnen gelten zijn, maar ook negatieve subpopulaties in de zeugenstapel. Wanneer een drachtig dier een PCV2 infectie doormaakt, dan kunnen de ongeboren biggen in de baarmoeder geïnfecteerd worden met het PCV2 virus.

Afhankelijk van het drachtstadium waarin de infectie optreedt, geeft dit aanleiding tot een verhoogd aantal terugkomers, abortussen, mummies, doodgeboren biggen, een verlengde drachtduur of de geboorte van zichtbaar normale biggen die geïnfecteerd zijn met het PCV2 virus.

Geltenvaccinatie is belangrijk

Een stabiele zeugenstapel is belangrijk om de circulatie van het PCV2 virus in het bedrijf onder controle te houden. De inbreng van gelten betekent een risico op verstoring van deze stabiliteit. Gelten kunnen immers naïef zijn voor het PCV2 virus en dus vatbaar zijn voor PCV2 infecties tijdens de dracht of in het kraamhok.

Dit kan aanleiding geven tot vruchtbaarheidsproblemen bij de gelten zelf of tot infectie van de ongeboren of zuigende biggen die het virus op hun beurt verder verspreiden. Daarom is het advies om alle gelten voor introductie in de zeugenstapel te vaccineren. Het enige commercieel beschikbare vaccin dat op de bijsluiter een aanbevolen vaccinatieschema voor gelten vermeldt, beveelt een tweevoudige enting aan met een tussentijd van 3 tot 4 weken.

Wat met de zeugen?

Er zijn twee redenen om zeugen te vaccineren. Ten eerste om de zeug zelf te beschermen tegen vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt door het circovirus. Ten tweede om de biggen via biestantistoffen al vanaf de eerste levensdag te beschermen tegen vroege circovirus infecties.

Zeugenvaccinatie is dus alleen nuttig op bedrijven met PCV2 gerelateerde vruchtbaarheidsproblemen en/of met PCV2 infecties bij jonge biggen. Het is niet nodig om de zeugen standaard tegen het circovirus te vaccineren.

Conclusie

Gelten- en biggenvaccinatie vormen de basis van een PCV2 vaccinatieschema. Wanneer correct toegepast, zal dit op de meeste bedrijven volstaan om de klinische symptomen ten gevolge van een PCV2 infectie te onderdrukken. In uitzonderlijke gevallen kan bijkomend (tijdelijke) zeugenvaccinatie aangewezen zijn. Dit is het geval als er vruchtbaarheidsproblemen bij de zeugen of vroege PCV2 infecties bij de biggen worden waargenomen.
Vraag advies aan uw dierenarts of contacteer Ceva Santé Animale.

Bron

Madson et al. (2011). Animal Health Research Reviews 12(1): 47–65.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »