Wijzer+worden+van+longonderzoek+in+het+slachthuis
Partner Ceva Santé Animale

Wijzer worden van longonderzoek in het slachthuis

Longonderzoek bij varkens aan de slachtlijn is een nuttig hulpmiddel om de ernst van longaandoeningen op een bedrijf in kaart te brengen. Longonderzoek helpt bovendien de controleaanpak waar nodig bij te sturen en zo de grote economische impact van luchtwegaandoeningen door verhoogde sterfte, voederconversie, behandelingskosten en groeivertraging te voorkomen.

Longletsels bij varkens zijn gerelateerd aan bepaalde omgevingsfactoren en ziekteverwekkers. Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) en Actinobacillus pleuropneumoniae (App) worden beschouwd als de belangrijkste primaire bacteriële ziekteverwekkers (1). Ze veroorzaken bronchopneumonie en pleuritis. Deze longletsels worden in het slachthuis het vaakst aangetoond.


Foto links: gezonde longen, zonder longletsels (roze, luchthoudend met een glanzend oppervlak). Foto midden: bronchopneumonie letsels, suggestief voor een M. hyo-infectie (donkerrood en stevig, niet luchthoudend). Foto rechts: Milde pleuritisletsels (ruw, niet-glanzend oppervlak), suggestief voor een App-infectie.

Longonderzoek in de praktijk

Wie longen van varkens in het slachthuis onderzoekt, doet er goed aan niet alleen de aan- of afwezigheid van longletsels te beoordelen, maar ook de ernst ervan. Het levert de meest relevante informatie op voor de veehouder en zijn dierenarts.

Longletsels hebben een negatieve invloed op de productie- en bedrijfsresultaten van varkenshouderijen. In meerdere studies werd aangetoond dat er een rechtstreeks negatief verband bestaat tussen de aanwezigheid van longletsels en de technische prestaties van varkens.

• Lees meer over de invloed van Mycoplasma-achtige letsels en pleuritis op de technische prestaties


Als varkenshouder heeft u belang bij varkens met gezonde longen en weinig longletsels in het slachthuis. Het is gunstig voor de prestaties van de varkens en het financiële resultaat van uw bedrijf.

Effect van nieuwe bedrijfsstrategie evalueren

Wie een nieuwe bedrijfsstrategie toepast, wil graag controleren welk effect meetbaar is. Longonderzoek kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het beoordelen van de invloed van nieuwe maatregelen, zoals aanpassingen aan het klimaat en in de vaccinatiestrategie. Door longonderzoek uit te voeren bij koppels voor en na de aanpassingen en deze met elkaar te vergelijken, kunt u nagaan of nieuwe maatregelen het gewenste effect hebben.

Door longonderzoek steeds op dezelfde gestandaardiseerde manier uit te voeren, kan een database worden opgebouwd waarmee de resultaten van het eigen bedrijf kunnen worden vergeleken. Daarnaast kan men nagaan of het eigen bedrijf beter scoort dan andere bedrijven binnen dezelfde regio, hetzelfde land of hetzelfde slachthuis.

Zelf meedoen aan longonderzoek?

Ceva Santé Animale ontwikkelde het Ceva Lung Program. Dit is een scoresysteem voor longonderzoek, waarbij naast de aan- of afwezigheid van longletsels ook de ernst van de letsels wordt gekwantificeerd. Omdat ondertussen een uitgebreide database is opgebouwd, is ook benchmarking met andere bedrijven mogelijk.

Bekijk hieronder de video over hoe longonderzoek met het Ceva Lung Program kan worden gebruikt om de longgezondheid en de productieresultaten op het bedrijf te verbeteren.

Geïnteresseerd in een longonderzoek met het Ceva Lung Program voor uw bedrijf? Vraag ernaar bij uw dierenarts of neem contact op met Ceva Santé Animale via diagnostiek.nl@ceva.com.

Conclusie
Data afkomstig van longonderzoek bij koppels slachtvarkens vormen een waardevolle informatiebron voor dierenartsen en varkenshouders. Op basis van de resultaten kan worden beoordeeld waar nog verbetering mogelijk is. Na toepassing van corrigerende maatregelen kan worden beoordeeld of de aanpassingen een betere longgezondheid en daaraan gekoppeld betere technische resultaten tot gevolg hebben.


Bron:
1. Fraile et al. (2010). Risk factors associated with pleuritis and cranio-ventral pulmonary consolidation in slaughter-aged pigs. The Veterinary Journal 184 (2010) 326–333.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »