Wat+is+de+invloed+van+mycoplasma+op+de+groeiprestaties%3F
Partner Ceva Santé Animale

Wat is de invloed van mycoplasma op de groeiprestaties?

Een infectie met Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) zorgt voor minder groei, ongelijke groei, verhoogde voerconversie en extra ligdagen om het gewenste slachtgewicht te bereiken. Bovendien zijn er extra behandelkosten en een verhoogde sterfte. M.hyo veroorzaakt al met al een flinke schadepost voor varkenshouderijen.

Varkens met longen waarvan meer dan 15 procent van het longweefsel is aangetast, groeien minder snel dan varkens met minder dan 15 procent aangetast longweefsel. Het verschil in groei tussen gezonde varkens en varkens met meer dan 15 procent aantasting van het longweefsel bedroeg gemiddeld 52 gram per dag. Per procent toename van de letsels daalde de groei met gemiddeld 1,8 gram per dag. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek werden 486 varkens individueel gewogen bij de opleg in de mesterij en ook nog één week voor het slachten. De longen van deze varkens werden individueel beoordeeld in het slachthuis op de aanwezigheid van longletsels die wijzen op een mogelijke infectie met M.hyo. Bij alle longen met longletsels kon de M.hyo-kiem in de longen worden aangetoond via PCR-onderzoek.


Gemiddelde dagelijkse groei van varkens, ingedeeld in vier klassen volgens de ernst van de aantasting van het longweefsel ten gevolge van een M.hyo-infectie.

Mycoplasma komt zelden alleen

Bij gecombineerde infecties zijn de klinische symptomen vaak ernstiger en is de schade groter. M.hyo-infecties treden zelden alleen op. Meestal zijn er naast M.hyo nog andere bacteriën en/of virale ziekteverwekkers op het bedrijf aanwezig, zoals bijvoorbeeld PRRS of griep. In een grootschalige veldstudie werd de sterfte en dagelijkse groei gevolgd van verschillende koppels die zijn afgemest binnen één geïntegreerd productiesysteem.

De resultaten van de koppels waarin M.hyo, PRRS en griep afwezig waren, werden vergeleken met die van koppels waarin M. hyo alleen of gecombineerd met PRRS of met griep aanwezig was. In de groepen waarin M.hyo alleen voorkwam, was de groei 18 gram per dag lager en de sterfte 2,2 procent hoger. In de groepen waarin M.hyo samen met PRRS voorkwam, was er 64 gram per dag minder groei en 5,4 procent meer sterfte. De koppels waarin M.hyo samen met griep voorkwam, noteerden een lagere groei van 82 gram per dag en 3,5 procent meer sterfte.


Verschil in dagelijkse groei en sterfte bij groepen vleesvarkens waar M.hyo alleen of in combinatie met PRRS of griep werd aangetoond, ten opzichte van groepen waarin geen enkele van deze ziekteverwekkers werd aangetoond.

Conclusie

M.hyo veroorzaakt longschade bij varkens. Longschade door M.hyo levert groeivertraging op. Dit effect is bovendien nog uitgesprokener als er naast M.hyo ook nog andere luchtweginfecties tegelijk aanwezig zijn, zoals PRRS of griep. Longonderzoek in het slachthuis levert bruikbare informatie op over de ernst van de longletsels en de daaraan gekoppelde economische schade.

Twijfelt u of M.hyo ook op uw bedrijf schade veroorzaakt? Breng de situatie in beeld met een longonderzoek in het slachthuis. Praat erover met uw dierenarts of contacteer Ceva.

Bronnen:
• Maes D. et al. (2020). Mycoplasma in swine, Chapter 7. Uitgeverij Acco.
• Ferraz M. et al. Lung consolidation caused by Mycoplasma hyopneumoniae has a negative effect on productive performance and economic revenue in finishing pigs. Preventive Veterinary Medicine 182 (2020) 105091.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »