PCV2d%2Dvariant+steeds+vaker+aangetoond
Partner Zoetis

PCV2d-variant steeds vaker aangetoond

Van het circovirus PCV2 zijn acht subtypes bekend. Lange tijd kwamen PCV2a en PCV2b het meest voor, maar die zijn ingehaald door type PCV2d.

Uit een inventariserend prevalentieonderzoek in de Benelux (2021) kwam naar voren dat PCV2d op bijna de helft van de onderzochte bedrijven werd aangetroffen. Op bedrijven waar de onderzoekers (sub)klinische symptomen waarnamen, vonden zij opvallend vaak type PCV2d en bleven groei en uniformiteit achter.

Percentage bedrijven met specifieke subtypes over het totaal te subtyperen bedrijven.
Percentage bedrijven met specifieke subtypes over het totaal te subtyperen bedrijven. © Zoetis

Lees meer over PCV2d


Referenties:

1. Franzo, G., Segalés, J.: Porcine circovirus 2 (PCV-2) genotype update and proposal of a new genotyping methodology

2. Interne studie: Zoetis Benelux Circo Prevalence Project Data, 2021

Over Zoetis

  Bij Zoetis draait het om de diergezondheid. We maken ons sterk om varkenshouder en dierenarts te voorzien van hoogwaardige geneesmiddelen, vaccins en...

Lees verder »