Coccidiose+slecht+voor+de+groei+en+voerconversie%2E+Ook+na+het+spenen%21
Partner Ceva Santé Animale

Coccidiose slecht voor de groei en voerconversie. Ook na het spenen!

De parasiet Cystoisospora suis is een van de meest voorkomende oorzaken van diarree bij kraambiggen. De parasiet komt overal waar varkens worden gehouden voor.

Biggen worden in de eerste levensweek besmet door de orale opname van oöcysten, een soort eitjes. De parasiet ontwikkelt zich in de dunne darm. Het darmslijmvlies raakt beschadigd waardoor ook de darmfunctie aangetast raakt. Vanaf de tweede levensweek worden de klinische symptomen van coccidiose zichtbaar zoals diarree, uitdroging en een ongelijke, verminderde groei.

Omdat biggen een leeftijdsgebonden weerstand ontwikkelen, zijn er alleen klinische symptomen zichtbaar tot een leeftijd van drie tot vier weken. Onder andere de leeftijd van de big, de infectiedruk en de aanwezigheid van co-infecties bepalen de ernst van de symptomen.

Negatieve effecten van coccidiose zichtbaar in elke levensfase

Er zijn uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd om de negatieve effecten van coccidiose in kaart te brengen. Tijdens deze studies zijn varkens vergeleken die wel en niet werden behandeld tegen coccidiose. Vooral de groei van beide groepen werd met elkaar vergeleken.

Behandelde biggen groeien beter en hebben lagere voerconversie

Varkens die werden behandeld tegen coccidiose, blijken beter en uniformer te groeien dan varkens die niet werden behandeld. Het gewicht van de behandelde varkens was 0,4 tot 1,5 kilo hoger bij het spenen, afhankelijk van de infectiedruk en de speenleeftijd. Dit komt neer op een gemiddelde toename in de dagelijkse groei voor het spenen met 25 gram per dag. Deze gunstige groeiresultaten blijven niet alleen beperkt tot de kraamperiode. Aan het einde van de batterijfase kan het gewichtsverschil oplopen tot 0,8 à 3,5 kilo.

Uit onderzoek bleek ook dat de voerconversie van de gespeende biggen verbeterde met gemiddeld 8,5 procent bij varkens die werden behandeld tegen coccidiose. Tot aan de slacht blijkt dat het gewicht van de afgeleverde varkens 3 tot 5,4 kilo hoger is. Het gewicht wordt bovendien ook nog eens bereikt in een afmestperiode die vijf tot twaalf dagen korter is. Behandeling tegen coccidiose levert dus hogere opbrengsten op voor de veehouder.

Ook zonder klinische symptomen beïnvloedt coccidiose de groei van varkens

Er zijn niet alleen groeiverliezen op bedrijven met klinische symptomen, maar ook op bedrijven met subklinische coccidiose-infecties. Dat werd aangetoond in een Belgische studie. In deze studie waren vier bedrijven betrokken waar geen diarree of andere klinische symptomen als gevolg van coccidiose aanwezig waren. De parasiet werd op deze bedrijven wel aangetoond.

© Ceva

In deze bedrijven bedroeg de groei voor het spenen van tomen die de tegen coccidiose werden behandeld, gemiddeld 260 gram per dag. Bij onbehandelde biggen bedroeg de groei 235 gram per dag. Een verschil van 25 gram per dag.

Conclusie

Hoewel coccidiose een typische aandoening is bij kraambiggen, zijn de negatieve effecten van coccidiose ook na het spenen meetbaar door een verminderde groei en voerconversie. De groeiverliezen komen ook voor op bedrijven zonder diarree of andere klinische symptomen, waar de parasiet werd aangetoond.

Uit studies is gebleken dat het gewicht bij spenen een grote invloed heeft op de groei van gespeende biggen en vleesvarkens. Varkens met een hoger speengewicht breiden hun gewichtsvoordeel verder uit tijdens de batterijfase en in de mesterij. Dit wordt in bovenvermelde studies opnieuw bevestigd voor het specifieke geval van coccidiose.

Bronnen

• Ózsvári et al. Production impact of parasitisms and coccidiosis in swine. Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research, (2018) Volume 7 Issue 5.
• Maes et al. Effects of toltrazuril on the growth of piglets in herds without clinical isosporosis. The Veterinary Journal, 173 (2007) 197-199.
• Tokach et al. Influence of weaning weight and growth during the first week postweaning on subsequent pig performance. Kansas State University Swine Day, 1992.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »