Biggen+vaccineren+kan+vroeger+dan+veel+varkenshouders+denken
Partner Zoetis

Biggen vaccineren kan vroeger dan veel varkenshouders denken

Wat varkenshouders onder 'vroege vaccinatie' verstaan, blijkt door velen te conservatief ingeschat. In de Hokdierscanner*, een onderzoek onder 407 zeugenhouders van AgriDirect, geeft maar liefst ruim 40 procent van de respondenten aan dat ze denken dat ze biggen pas vanaf 7 dagen kunnen vaccineren.

Een derde van de ondervraagde zeugenhouders weet vanaf welke leeftijd vaccineren kan.

Slechts een klein deel (minder dan 2 procent) van de zeugenhouders weet dat met het juiste vaccin al vanaf dag 1 kan worden gevaccineerd. Veel zeugenhouders laten daardoor misschien onbewust de mogelijkheid voor een vroegere bescherming van de biggen achterwege.

Hoe eerder de biggen worden gevaccineerd, des te eerder ze zijn beschermd. Het is vooral waardevol dat de biggen door vroeg vaccineren een goede immuniteit hebben op het moment van spenen.

*) Referentie: Marktonderzoek AgriDirect i.o.v. Zoetis, 2020.

MM-09911

Over Zoetis

  Bij Zoetis draait het om de diergezondheid. We maken ons sterk om varkenshouder en dierenarts te voorzien van hoogwaardige geneesmiddelen, vaccins en...

Lees verder »