Eenvoudig+schakelen+tussen+biggenvoeders
Partner Voergroep Zuid

Eenvoudig schakelen tussen biggenvoeders

Biggenopfok is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Door de toenemende toomgrootte worden er meer lichte biggen geboren. Daarnaast wordt het gebruik van antibiotica, koper, zink en medicijnen steeds verder beperkt. Dit alles maakt biggen gevoeliger voor externe factoren. Om deze jonge dieren nutritioneel zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft Voergroep Zuid de opbouw van zijn voeders opnieuw onder de loep genomen. Het resultaat: een Prestatie voerreeks op basis van Modulaire Nutritie.

'Net als bij programmeren worden bij Modulaire Nutritie vooraf alle uitgangspunten op een varkensbedrijf nauwkeurig in kaart gebracht', legt Fundamenteel Nutritionist Koen Molenaar van Voergroep Zuid uit. 'Denk hierbij bijvoorbeeld voor de big aan energie, eiwit, voeropname en gezondheid en voor de varkenshouder aan kwaliteit van de huisvesting, het stalklimaat en het productiedoel.'

Dit is het vertrekpunt van het biggenassortiment, waarbij Voergroep Zuid rekening heeft gehouden met de grondstofkeuze en -bewerking, zodat de voeders tussen en binnen de fasen in samenhang met elkaar zijn. 'Hierdoor kunnen we binnen de Prestatie voerreeks probleemloos schakelen tussen verschillende voeders met behoud van een goede vertering en een optimale voerbenutting', vertelt Molenaar trots. 'Met als extra speerpunt dat gezondheidsmodules nutriëntenneutraal ingezet kunnen worden om de big doelgericht op gezondheid te ondersteunen zonder het basisvoer nutritioneel te veranderen.'

Voeropname big bepaalt voerlijn

'De natuurlijke voeropname van een big is maatgevend. Daar sturen we met onze voerreeks op', legt Molenaar uit. 'Dit doen we om negatieve effecten van een te hoge of te lage opname te voorkomen. Onderzoek wijst namelijk uit dat het verteringsproces heel anders verloopt bij een big met een zeer hoge voeropname dan bij een big met een lage voeropname.

Door nauwkeurig in kaart te brengen hoe deze processen in biggen verlopen, weten we met welke grondstoffen en nutriënten we de darmgezondheid en vertering van biggen in de verschillende situaties optimaal kunnen ondersteunen.' Nutritionist Bart Hoeben van Voergroep Zuid vult aan: 'Op basis van deze kennis weten wij voor elk bedrijf hoe wij de specifieke behoefte van de daar aanwezige types biggen het beste in kunnen vullen. Zo voorkomen we in het ene geval dat het darmstelsel van biggen overmatig wordt belast en in het andere geval dat er groeicapaciteit onbenut blijft.'

De Prestatie voerreeks kent wat voeropname betreft drie voerlijnen:
1. Hoge voeropname: veilige grondstoffen die zorgen voor een rustige vertering en die de darmflora gezond houden;
2. Norm voeropname: hoogwaardige grondstoffen voor een soepele voeropname en vertering;
3. Lage voeropname: energierijke en smakelijke grondstoffen om de voeropname extra te stimuleren.

'Bij deze lijnen is op basis van de beschikbare verteringskennis voor ieder type big de best passende grondstofkeuze en grondstofbewerking vastgesteld', weet Hoeben. 'Daarbij is het mogelijk om te sturen op groeicapaciteit en darmbelasting. Via die sturing zijn we in staat om de maximale groei te realiseren en de genetische potentie van biggen nog beter benutten.'

Doordat de verschillende voeders wat betreft opbouw goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen klanten veel eenvoudiger schakelen tussen voeders zonder dat dit ten koste gaat van de vertering of de groei. Uiteindelijk gaat het er toch om zoveel mogelijk goed verkoopbare biggen af te leveren voor het beste financiële resultaat.

Inzet van gezondheidsmodules

Voor de meest voorkomende uitdagingen bij biggen heeft Voergroep Zuid gezondheidsmodules ontwikkeld. Deze kunnen nutriëntenneutraal worden ingezet bij specifieke problemen of in gevoelige periodes. 'Hiermee is de gezondheid van biggen doelgericht te ondersteunen zonder dat het basisvoer nutritioneel hoeft te veranderen', zegt Gonny van Helvoirt, Productmanager bij Voergroep Zuid. 'Wanneer deze extra ondersteuning niet meer nodig is, wordt de module er weer af gehaald. Zo is het mogelijk om snel op- of af te schakelen, waarbij het rendement in de stal zo goed mogelijk overeind blijft.'

Moderne productielocatie

Het produceren van goed varkensvoer vergt vakmanschap. Daarom heeft Voergroep Zuid ervoor gekozen om zijn productielocaties af te stemmen op de diersoorten. 'Zo is onze productielocatie in Helmond volledig gespecialiseerd in de productie van varkensvoer', vertelt Hoeben. 'Op basis van hoogwaardige grondstoffen worden daar ook onze biggenvoeders voor de Prestatie voerreeks gemaakt.

Dit gebeurt via een uitgekiend productieproces waarin grondstoffen worden gereinigd en de maalfijnheid exact wordt afgestemd op de bedrijfsspecifieke situatie. Verhitting zorgt voor een betere ontsluiting van ingrediënten en goed mengen zorgt voor een mooi homogeen product.'

Dit alles zorgt voor hoogwaardige biggen- voeders, die garant staan voor een goede voeropname, een goede darmgezondheid, een optimale vertering, gezonde groei en uitstekende dierprestaties. Wilt u meer weten over het productieproces? Scan de QR-code en bekijk hoe Voergroep Zuid topkwaliteit varkensvoer produceert of klik op deze link.

Over Voergroep Zuid

Voergroep Zuid is gespecialiseerd in de productie en verkoop van hoogwaardig mengvoer en voergrondstoffen voor varkens, rundvee, geiten en pluimvee. Ons...

Lees verder »