Coccidiose+bij+zuigende+biggen+altijd+onder+controle%3F
Partner Ceva Santé Animale

Coccidiose bij zuigende biggen altijd onder controle?

Cystoisospora suis (C. suis, voorheen Isospora suis), de veroorzaker van coccidiose, is een bekende ziektekiem in zuigende biggen die wereldwijd veel voorkomt. Door orale opname van oöcysten ('eitjes') worden jonge biggen geïnfecteerd. De oöcysten beschadigen de darmwand, wat kan resulteren in diarree. Er komen ook subklinische infecties voor, waarbij geen diarree optreedt, maar waar vooral de groeivertraging opvalt.

Toltrazuril wordt aanbevolen als preventieve behandeling en wordt in de Europese varkensbedrijven frequent toegepast. De biggen dienen behandeld te worden voordat ze oöcysten gaan uitscheiden.

Tot voor kort waren er enkel producten op basis van toltrazuril beschikbaar die oraal toegediend moeten worden. In de loop der jaren zijn slechts enkele veldstudies naar het effect van de behandeling met oraal toltrazuril uitgevoerd. In 2018 is opnieuw een veldstudie gedaan. Deze is uitgevoerd om de aanwezigheid van coccidiose op varkensbedrijven in vier verschillende Europese landen te onderzoeken. En om managementfactoren te evalueren die mogelijk verband houden met infectie en ziekte.

Opzet van veldstudie

In totaal zijn 49 bedrijven uit Oostenrijk (7), Tsjechië (17), Duitsland (7) en Spanje (18) in het onderzoek opgenomen. Het aantal zeugen per bedrijf varieerde van 65 tot 10.000. Het gemiddeld aantal aanwezige zeugen was 1.250 per bedrijf. Van 603 tomen zijn in de tweede en derde levensweek herhaald gepoolde mestmonsters genomen.

De monsters zijn via autofluorescentie microscopisch onderzocht op de aanwezigheid van C. suis oöcysten. En de mestconsistentie is gescoord. Deze kon variëren van vast (score 1), pasteus (score 2), semi-vloeibaar (score 3) tot vloeibaar (score 4). Score 3 en 4 werden beschouwd als diarree. Per bedrijf is er ook een vragenlijst ingevuld over het management en de gebruikte behandelingen.

Resultaten

• Resultaten per land en relatie met mestconsistentie
Mest die als diarree werd gescoord, was niet significant vaker positief voor C. suis dan niet-diarreemest. Pasteuze mest (score 2) was significant vaker positief dan mest met een andere consistentie. Coccidiose kwam binnen de varkensbedrijven in 0 tot 100 procent van de tomen voor.

In totaal was 71,4 procent van de varkensbedrijven en 50,1 procent van de tomen minstens één keer positief voor C.suis. Diarree werd gezien bij 53,1 procent van de monsters van die bedrijven (9,6 procent van de tomen). C.suis werd gediagnosticeerd op 80,8 procent van de varkensbedrijven met diarree, ten opzichte van 60,8 procent op bedrijven zonder diarree.

• Effect van toltrazurilbehandeling
De orale toltrazurilbehandeling had geen invloed op het optreden van de diarree. Op 53,3 procent van de dertig bedrijven die toltrazuril gebruikten, was diarree aangetoond. Terwijl op 52,6 procent van de negentien bedrijven die geen toltrazuril gebruikten diarree werd aangetoond. Er was ook geen significante verlaging van het aantal C. suis-infecties.

• Effect van het tijdstip van behandeling
Bedrijven die vroeg behandelden (niet later dan de derde levensdag) hadden wel significant minder C. suis-infecties vergeleken met bedrijven die laat behandelden.

• Effect van ontsmettingsmiddelen
Slechts op twee bedrijven werd een ontsmettingsmiddel met activiteit tegen coccidia gebruikt. Op deze bedrijven werd C. suis niet aangetroffen.

Conclusie

Op de meeste van de onderzochte bedrijven lijkt de huidige C. suis-controle onvoldoende. Deze bevindingen benadrukken het belang van een juiste medicatie en een effectief hygiënemanagement. Om een effectieve bestrijding van parasieten te behouden, moet de effectiviteit van de controlemaatregelen worden gecontroleerd.

Twijfelt u of coccidiose op uw bedrijf onder controle is? Bespreek het met uw dierenarts of neem contact op met Ceva.

Bron
Hinney B. et al. Cystoisospora suis Control in Europe Is Not Always Effective . Front. Vet. Sci., 4 Mrt 2020.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »