PRRS+voorkomen+is+beter+dan+genezen
Partner Zoetis

PRRS voorkomen is beter dan genezen

Welke preventieve maatregelen kunt u treffen tegen het Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)?

Voorkomen dat (nieuwe) PRRS-virussen een bedrijf binnenkomen, vraagt om een optimale bioveiligheid. Hierbij is het van belang om alle mogelijke besmettingsroutes (risicofactoren) goed in beeld te hebben en op basis hiervan preventieve maatregelen te nemen.

Een overzicht van de belangrijkste risicofactoren en de te nemen preventieve maatregelen:

Risicofactor    

Preventieve maatregel

Aankoop van varkens

Eigen aanfok

Inkoop van sperma

Betrek sperma van één leverancier die regelmatig test op PRRS

Wild en ongedierte 

Zorg voor hekken tegen wild, houd vogels buiten de stal en bestrijd ongedierte

Voertuigen    

Zorg voor een gesloten toegangshek en laat bezoekers en erfbetreders hun voertuigen parkeren buiten het bedrijf

Met virus besmette voorwerpen

Geen materialen, kleding of schoeisel uitwisselen tussen bedrijven of afdelingen

Medewerkers    

48 uur geen contact met varkens van andere bedrijven en doucheprotocol.

Bijtende insecten 

Insectenbestrijding

Aerosolen (stof-en vloeistofdeeltjes in de lucht)

Luchtfiltersystemen


Meer informatie over PRRS-preventie? Kijk op www.zoetis.nl/prrs-bescherming

MM-08050

Over Zoetis

  Bij Zoetis draait het om de diergezondheid. We maken ons sterk om varkenshouder en dierenarts te voorzien van hoogwaardige geneesmiddelen, vaccins en...

Lees verder »