Voor%2D+en+nadelen+van+verschillende+PRRS+vaccinatieprotocollen
Nieuws Ceva Santé Animale

Voor- en nadelen van verschillende PRRS vaccinatieprotocollen

In de huidige varkenshouderij worden verschillende methoden gebruikt om PRRS onder controle te houden, zoals vaccinatie en optimaliseren van de biosecurity. Dit werkt niet altijd voldoende. De meeste bedrijven in Europa zijn PRRS virus positief en kunnen nog regelmatig problemen hebben.

De economische schade is hoog. De verschillende vaccinatieprotocollen brengen niet altijd de verwachte resultaten. Wat bij het ene bedrijf een goed vaccinatieprotocol lijkt, kan bij het andere bedrijf niet effectief zijn. Waarom lukt het met de huidige middelen niet om bij ieder bedrijf het virus blijvend onder controle te krijgen en het bedrijf stabiel te houden? Er zijn verschillende redenen:

 • Het genetisch materiaal van het virus verandert vaak. In het veld circuleren steeds meer verschillende en steeds wijzigende stammen. De vaccinstammen wijken af van deze veldstammen waardoor vaccins mogelijk geen volledige bescherming bieden. Door insleep van nieuwe stammen, kunnen problemen weer optreden. Een al aanwezige stam kan ook nieuw aangekochte dieren (bv. gelten) of dieren die op het bedrijf aanwezig zijn en niet eerder in contact zijn gekomen met het PRRS virus infecteren. Vandaar dat externe en interne biosecurity van groot belang zijn.
 • Het virus heeft het vermogen om zich te onttrekken aan het immuunapparaat.

Zo remt het virus het vermogen van het immuunapparaat om het te herkennen, te verwerken en een goede immuunrespons op te bouwen. De immuunrespons is traag, uitgesteld en vaak onvolledig in vergelijking met andere virale infecties. De PRRS vaccins worden opgedeeld in 2 soorten; levende vaccins en dode vaccins. Beide soorten vaccins hebben voor- en nadelen. Levende vaccins: bevatten een levend, afgezwakt PRRS virus (modified live virus, MLV):

 • Er zijn vaccins beschikbaar voor zowel biggen als voor gelten en zeugen.
 • Alleen te gebruiken in een omgeving waar PRRS virus is aangetoond.
 • Vaccinatie tijdens de dracht is veilig bij gelten en zeugen die al geïmmuniseerd zijn tegen PRRS virus door vaccinatie of een veldinfectie.
 • Verbetering van de technische resultaten indien biggen gevaccineerd worden.
 • Verbetering van de reproductie resultaten indien gelten en/of zeugen gevaccineerd worden.
 • Er wordt niet voorkomen dat er virusuitscheiding optreedt, maar er is wel een duidelijke vermindering van de virusuitscheiding.
 • Verlaging van de hoeveelheid circulerend virus in het bloed.
 • Niet gebruiken bij beren die sperma produceren voor seronegatieve zeugen, omdat PRRS virus gedurende vele weken in sperma kan worden uitgescheiden.
 • Spreiding van vaccinvirus na vaccinatie is mogelijk gedurende enkele weken.

Dode vaccins: bevatten een geïnactiveerd PRRS virus (killed vaccin, KV):

 • Alleen geregistreerd voor zeugen en gelten om het aantal vroegtijdige worpen en het aantal doodgeboren biggen te verminderen.
 • Alleen in een besmette omgeving te gebruiken. Indien er geen veldvirus of vaccinvirus aanwezig is op het bedrijf, is de effectiviteit laag.
 • Er is geen terugkeer naar virulentie mogelijk.
 • Er is geen spreiding van vaccinvirus naar ongeboren biggen in de baarmoeder.
 • Er is geen spreiding van het vaccinvirus tussen varkens.

Er zijn verschillende vaccinatieschema’s mogelijk; zeugen in de kraamstal, zeugen tijdens de dracht of bijvoorbeeld het 3-4x per jaar voor de voet weg vaccineren van zeugen. Ook kan een combinatie gemaakt worden waarbij tijdens de dracht eerst een levend en daarna een dood vaccin gebruikt wordt. De juiste introductie van gelten in een geïnfecteerde zeugenstapel is zeer belangrijk. Gelten horen voor het dekken en voor introductie in de zeugenstapel gevaccineerd te worden. Biggen worden vaak al op jonge leeftijd gevaccineerd. Om het effect van de toepassing van vaccins te versterken moet echter ook altijd een consequent en strak bedrijfsmanagement gehanteerd worden. Indien er goed gevaccineerd wordt, maar de interne en externe biosecurity zijn niet op orde, dan is de kans op PRRS problemen nog steeds aanwezig.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »