Wat+levert+het+synchroniseren+van+gelten+op%3F
Nieuws Ceva Santé Animale

Wat levert het synchroniseren van gelten op?

Het kraamhok is op een zeugenbedrijf de belangrijkste en duurste plaats. De eerste limiterende factor in het aantal varkens dat geproduceerd kan worden is het gebruik van de kraamhokken. Overbezetting van de kraamhokken kan zorgen voor een kortere zoogperiode dan gewenst. Noodgedwongen zal een deel van de biggen eerder gespeend worden, soms zelfs voor de 21 dagen leeftijd. Deze biggen vragen vervolgens meer zorg en de neiging bestaat om deze terug te leggen naar afdelingen met jongere biggen. Dat is wat betreft strikt all-in/all-out werken niet gewenst. Door het terugleggen hou je mogelijk een infectieketen in stand aangezien de biggen met verschillende leeftijden, ook een verschillende immuun- en infectiestatus hebben. Er is een kans dat de oudere biggen, de jongere biggen infecteren. Aan de andere kant zijn lege kraamhokken, oftewel onderbezetting ook ongewenst.

Batch management

“Batch management” betekent dat de biggen van dezelfde leeftijd allemaal op dezelfde manier behandeld worden op een bepaald moment. In Nederland wordt meestal per afdeling gewerkt en kunnen de afdelingen als dezelfde batch beschouwd worden als de biggen van dezelfde leeftijd zijn. Aangezien alle biggen van 1 batch allemaal tegelijk op hetzelfde moment behandeld worden, is het meest ideale dat ze ook allemaal precies dezelfde leeftijd hebben. Dit betekent dat alle zeugen op hetzelfde moment zijn gedekt, en op hetzelfde moment werpen.

Synchronisatie van gelten

De instroom van gelten goed voor elkaar hebben is cruciaal om batches goed te kunnen managen en de beschikbare kraamhokken optimaal te kunnen gebruiken. Dit kan door het synchroniseren van de berigheid van de gelten. De synchronisatie behandeling start zodra een gelt 1 keer berig is geweest. Zodra de behandeling wordt gestopt, wordt de gelt binnen 3-5 dagen berig. Zo kan precies het aantal benodigde gelten voor een dekweek ingepland worden.

Door systematisch te werken kan veel variatie in het aantal dekkingen en het aantal gedekte gelten voorkomen worden. Het uitgangspunt is om altijd een gelijk aantal dekkingen en worpen per groep te halen.

Ook zorgt synchronisatie ervoor dat er beter gestuurd kan worden op de leeftijd van de eerste dekking. Er zijn minder niet-productieve dagen voor gelten voordat ze toegevoegd worden aan de zeugenstapel en er is dus minder sprake van onnodige voerconsumptie. Het komt de levensduur van gelten ook ten goede als zij op het juiste gewicht en leeftijd in kunnen stromen.

Door minder overbevolking in de kraamhokken en een gelijkere biggenstroom kan er strikter all-in/all-out gewerkt worden. De biggen binnen een batch zijn immers van dezelfde leeftijd. Bedrijven die dit toepassen hebben minder risico op het verspreiden van infectieziekten en zodoende een lagere biggensterfte en antibioticagebruik.Vraag advies aan uw dierenarts over het synchroniseren van gelten op uw bedrijf.

Over Ceva Santé Animale

Ceva Santé Animale streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor bestaande en opkomende dierziekten, waardoor de gezondheid, het...

Lees verder »