De+grillen+van+het+PRRS%2Dvirus
Partner MSD Animal Health

De grillen van het PRRS-virus

Effectieve PPRS-bestrijding laat zich niet vatten in één integrale aanpak of een handboek. Daarvoor is maatwerk nodig, per land en per regio. De echte oplossing ligt echter altijd op bedrijfsniveau, is de conclusie van de PRRS-eradicatiecommissie Hongarije. Is het dan echt een kwestie van ieder voor zich of is het toch een kwestie van samen staan we sterker?

We spreken de Hongaarse dierenarts István Szabó, voorzitter van de PRRS-eradicatiecommissie van Hongarije, die veel onderzoek heeft gedaan naar PRRS. 'Het lastige aan PRRS is dat het virus snel verandert, waardoor er veel verschillende veldstammen zijn. Het virus muteert zo snel dat het zelfs bij een herbesmetting op een en hetzelfde bedrijf genetisch vaak net even anders is', weet Szabó. 'Dat maakt PRRS ontzettend ongrijpbaar. Wil je koste wat kost van het virus af, dan is de depop-repopmethode zonder twijfel de meest effectieve aanpak.'

Effectief maar ingrijpend

Depop-repop (depopulatie-repopulatie) houdt in: de stallen helemaal leeghalen, grondig reinigen en ontsmetten en daarna opnieuw opstarten. Uiterst effectief, maar voor de varkenshouder en zijn medewerkers ook een erg ingrijpende maatregel. 'Niet alleen vanwege het tijdelijke verlies van inkomen, maar ook omdat je dan in één keer al je dieren kwijt bent en een paar weken door lege stallen loopt. Ik snap daarom heel goed dat niet iedereen voor deze aanpak voelt', zegt de Hongaarse dierenarts.

'Maar inmiddels hebben we in Hongarije de ervaring opgedaan dat dit veruit de meest effectieve aanpak is. Als je vervolgens goed in de gaten houdt of de nieuwe dieren die je aankoopt PPRS-vrij zijn, weet je zeker dat je van het virus af bent. Het blijft natuurlijk zaak om je biosecurity en dan met name je externe biosecurity goed in orde te houden om zo nieuwe insleep van het virus te voorkomen. Bij iedere andere aanpak is er altijd een grotere kans op herbesmetting', legt Szabó uit.

Echte oplossing ligt op bedrijfsniveau

Elke varkenshouder heeft er het grootste belang bij om PRRS de wereld uit te helpen. Wat Szabó betreft is gezamenlijk de schouders eronder dan ook zeker het advies, waarbij hij benadrukt dat de echte oplossing altijd op bedrijfsniveau ligt. 'Elk land, elke regio zou zijn eigen aanpak moeten hebben. Naast PPRS heeft elk gebied met andere omstandigheden, ziektes en virussen te maken, die ook hun effect hebben op PRRS. Maatwerk is dus per land en per regio nodig, maar omdat op vrijwel elk bedrijf een andere stam van PRRS rondwaart, ligt de echte oplossing altijd op bedrijfsniveau.'

Inzicht in het virus

Het belangrijkste is om per bedrijf zoveel mogelijk over het virus te weten te komen, stelt de Hongaarse dierenarts. 'Is er sprake van verschillende virusstammen binnen het bedrijf, welke stammen gaan er rond binnen de regio of het gebied waar het bedrijf zich bevindt? Die informatie is van groot belang om vast te kunnen stellen hoe je het virus op je bedrijf hebt gekregen. Dat maakt het dus ook mogelijk om gerichte maatregelen te treffen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt', zegt hij.

'Wanneer je niet voor de depop-repopmethode kiest, is het van groot belang om nog meer te weten over het virus dat binnen je bedrijf speelt om het uit te kunnen roeien. In welke periodes vlamt PRRS vooral op? Op welke leeftijd worden de dieren besmet? Dat zijn allemaal zaken die vaak van bedrijf tot bedrijf verschillen', legt Szabó uit.

Vandaar dat de Hongaarse dierenarts ook steeds benadrukt dat er bij de aanpak van PRRS nooit sprake kan zijn van één integrale aanpak. 'Bij elk bedrijf doet de infectie zich op een ander moment voor. Daar ligt voor een belangrijk deel de sleutel tot de oplossing. Zodra je weet wanneer en op welke leeftijd de infectie zich voordoet, kun je daarop anticiperen, bijvoorbeeld door je vaccinatieprogramma aan te passen waardoor dieren precies op het juiste moment immuniteit opbouwen.'

Meer weten over een PRRS-vrij controleplan op uw bedrijf? Uw bedrijfsdierenarts en MSD Animal Health kunnen u hierin ondersteunen. Lees meer over PRRS op deze pagina.

Over MSD Animal Health

MSD Animal Health ontwikkelt en produceert een vernieuwend pakket aan hoogwaardige diergeneesmiddelen en servicediensten voor de preventie, behandeling en...

Lees verder »