PRRS%2Dvrije+toekomst%3F
Partner MSD Animal Health

PRRS-vrije toekomst?

Het Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) is een lastig te bestrijden virus dat zich razendsnel verspreidt en 'ondertussen' veel schade aanricht. De sector heeft er dus veel baat bij om ervoor te zorgen dat PRRS wordt uitgeroeid en nooit meer 'voet aan de grond' krijgt. In Denemarken doet men inmiddels een dappere poging om het land PRRS-vrij te krijgen. Een onrealistisch streven, of toch niet?

Hoewel we steeds meer weten over de zeer besmettelijke virusziekte, blijft PRRS enigszins ongrijpbaar. De virusziekte kan zich in allerlei zeer uiteenlopende symptomen uiten, waardoor varkenshouderss in eerste instantie vaak op een verkeerd spoor worden gezet. Bij een uiterst besmettelijke virusziekte als PRRS is dat funest, want ondertussen grijpt het virus om zich heen. Bovendien: zelfs als de diagnose wel in een vroeg stadium kan worden vastgesteld, is het moeilijk om het virus te bestrijden.

'Behalve dat PRRS zich snel verspreidt, is een ander groot nadeel van deze virusziekte dat het zich ook nog eens snel muteert', weet varkensdierenarts Marc Schyns van MSD Animal Health. 'Dat verklaart ook waarom de ene veldstam vaak andere klinische symptomen laat zien dan een andere veldstam. Zelfs binnen hetzelfde bedrijf kunnen de klinische verschijnselen hierdoor van uitbraak tot uitbraak verschillen', legt hij uit.

'Hoe meer je van het virus of eigenlijk de specifieke veldstam weet, hoe gerichter en beter je het kunt aanpakken', vervolgt Schyns. 'Een sequentie analyse, een soort DNA-onderzoek van het virus, is daarom altijd aan te raden wanneer blijkt dat PRRS op een bedrijf rondwaart. De uitkomsten daarvan kunnen je overigens ook helpen om erachter te komen hoe het virus je bedrijf is binnengedrongen en maakt het dus mogelijk om het lek te dichten. Dat laatste is van cruciaal belang om herbesmetting te voorkomen.'

Verdachte signalen

De meest voorkomende signalen bij zeugen en biggen zijn het verwerpen in de eindfase van de dracht, vroeggeboortes, slappe en zwakke biggen, een hogere biggenuitval en verhoogde gevoeligheid voor andere infectieziekten. Toch is het te kort door de bocht om bij deze symptomen meteen uit te gaan van PRRS, aldus Schyns.

'Andere oorzaken, soms infectieus ziektes als parvo of circo, maar ook niet-infectieuze zaken als voeding, stress en stalklimaat, kunnen zorgen voor dezelfde symptomen', stelt de varkensdierenarts, die varkenshouders desalniettemin op het hart drukt om bij verdachte signalen onmiddelijk de biosecuritymaatregelen op te schroeven naar het hoogste niveau. 'Mocht er toch sprake blijken te zijn van PRRS of andere besmettelijke virussen, dan wordt verdere verspreiding in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen.'

Steeds meer kennis en middelen

Een PRRS-vrije branche, waar men in Denemarken op dit moment naar streeft, is volgens Schyns nog ver weg. 'Ernaar streven is absoluut goed, maar helemaal uitroeien, dat is bij zo'n hoogst besmettelijk virus dat ook nog eens razendsnel muteert, een grote ambitie. Maar gelukkig hebben we steeds meer kennis en middelen om PRRS tijdig op te sporen en onder controle te houden, waardoor de schade op bedrijven aanzienlijk kan worden beperkt.'

Goede biosecuritymaatregelen zijn volgens de varkensdierenarts cruciaal, zowel in het voorkomen als bij de bestrijding van een uitbraak. 'Daarnaast is het van belang om de dieren preventief met een vaccin te beschermen dat zich op de meeste veldstammen richt. En wetende dat het virus zich zelfs via de lucht verspreidt, is het van belang om bedrijven in je directe omgeving op de hoogte te brengen, zodat zij extra scherp op signalen kunnen zijn. PRRS helemaal uitroeien is alleen haalbaar bij een multifactoriële en gezamenlijke aanpak.'

Meer over PRRS, de diagnose, sequentieanalyse en biosecurity leest u op deze pagina


BNL-NON-230300010; 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, Verenigde Staten en haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Over MSD Animal Health

MSD Animal Health ontwikkelt en produceert een vernieuwend pakket aan hoogwaardige diergeneesmiddelen en servicediensten voor de preventie, behandeling en...

Lees verder »