Hoge+voerkosten+vergroten+noodzaak+aanpak+PIA
Partner MSD Animal Health

Hoge voerkosten vergroten noodzaak aanpak PIA

Zo'n drie jaar geleden zijn er meerdere mogelijkheden op de markt gekomen om tegen PIA te vaccineren. Wereldwijd verovert vaccinatie snel terrein. Inmiddels wordt ongeveer 25 procent van de biggen in Nederland gevaccineerd. 'Met de hoge voerprijzen van nu, is een vaccin razendsnel terugverdiend.'

'Eigenlijk was de interesse in nieuwe PIA vaccins in veel landen meteen al vrij groot toen deze op de markt kwamen', aldus varkensdierenarts Nico Wertenbroek van MSD Animal Health, die nauw betrokken was bij de lancering ervan. 'Dat is ook niet zo vreemd, want door de jaren heen is meer bekend geworden over de effecten van PIA op de bedrijfsresultaten. Aanvankelijk werd eigenlijk alleen maar over acute PIA gesproken, met duidelijk zichtbare plotselinge uitval als gevolg, maar inmiddels weten we dat juist de sluimerende, onzichtbare vorm van grote negatieve invloed zijn op de bedrijfsresultaten.'

Een vaccin zorgt niet alleen voor minder uitval door acute PIA, maar zorgt er ook voor dat de sluimerende vorm minder schade aanrichten. 'Dat zie je dus vrijwel meteen terug in je bedrijfsresultaten: een uniformere groei en een verbeterde voerconversie. Vaccinatie werd daarom al vrij snel omarmd. Inmiddels wordt zo'n 25 procent van alle biggen met gevaccineerd tegen PIA en dat percentage is nog altijd groeiende.'

Marktonderzoek

Uit een enquête onder 26 Nederlandse varkensdierenartsen van vorig jaar blijkt dat ook dierenartsen enthousiast zijn over de effecten van vaccinatie tegen PIA. Als voornaamste reden voor de inzet van een vaccin wordt het verlagen van uitval genoemd (35 procent), maar ook verbetering van technische resultaten (19 procent), vermindering van klinische verschijnselen (12 procent) en antibiotica vermindering (8 procent). Ook aan varkenshouders werd gevraagd wat de voornaamste redenen zijn om actie te ondernemen tegen PIA.

Ook bij deze groep blijkt uitval de hoofdreden te zijn (43 procent), gevolgd door verbetering van technische resultaten (19 procent). Goedkoper voeren werd door varkenshouders opvallend vaker (12 procent) als reden aangevoerd dan door dierenartsen (4 procent). Nico Wertenbroek begrijpt heel goed dat dit argument voor de varkenshouder zwaarder weegt dan voor de dierenarts. 'De varkenshouder is degene die het voer moet betalen. Vooral met de hoge voerprijzen van dit moment is het volkomen logisch dat varkenshouders dat voordeel zwaarder laten meewegen.'

© MSD Animal Health

Heeft een vaccinatie dan echt zo'n groot voordeel op de voerkosten? 'Ja', stelt Nico, zonder ook maar enige twijfel. 'We weten dat de effecten van een vaccin op de voerconversie groot is, maar zelfs al zou je voerconversie met slechts 0,03 procent verbeteren, dan heb je een vaccin – met de hoge voerprijzen van dit moment – al terugverdiend', aldus Nico, die daarbij benadrukt dat het effect van een betere voerconversie groter is dan slechts lagere voerkosten. 'Een betere voerconversie gaat immers hand in hand met een betere, gelijkmatigere groei.'

Van de Lawsonia-bacterie is bekend dat deze vooral tijdens de zomer flink kan opspelen in de vorm van acute PIA. Inmiddels staat de winter voor de deur, maar redenen om de teugels te laten vieren ziet Nico niet. 'Acute PIA – en dus ook uitval als gevolg van acute PIA – zien we in de winter dan wel minder vaak, maar de grootste economische voordelen van een vaccin zien we bij de sluimerende variant die het jaarrond speelt. Vanwege de hoge voerkosten is het onder controle houden van de sluimerende variant belangrijker dan ooit.'

Meer over PIA, de verschillende vormen, het PIA-preventieplan leest u op de website van MSD Animal Health.

NL-NON-221100021

Over MSD Animal Health

MSD Animal Health ontwikkelt en produceert een vernieuwend pakket aan hoogwaardige diergeneesmiddelen en servicediensten voor de preventie, behandeling en...

Lees verder »