Vaccinatie+tegen+circo+%28PCV2%29+zorgt+voor+minder+voorkomen+PCV2
Partner MSD Animal Health

Vaccinatie tegen circo (PCV2) zorgt voor minder voorkomen PCV2

Aangezien er meerdere subtypes bestaan van het PCV2-virus, zijn er wat vragen ontstaan over de werking van circovaccins. Wat heeft het bestaan van deze subtypes als gevolg voor uw vaccinatiebeleid?

Recente studies in Nederland en België laten goede ontwikkelingen zien op die bedrijven die vaccineren met de meestgebruikte PCV2-vaccins. Het is dan ook gebleken dat vaccineren tegen circo zorgt voor het verminderen van het PCV2-veldvirus en subtypes op het bedrijf.

Resultaten onderzoek

Er werd op 30 Nederlandse en 31 Belgische bedrijven aan de hand van speekselmonsters het voorkomen van PCV2 bepaald (zie 1). Van de 30 Nederlandse bedrijven vaccineerden er 26 wel en 4 bedrijven niet tegen PCV2 (vaccinatiegraad 87 procent). Van de 31 Belgische bedrijven waren er dat 15 wel en 16 niet (vaccinatiegraad 48 procent).

Opmerkelijk is dat alle niet-vaccinerende bedrijven in Nederland en België nog alle positief waren voor PCV2, oftewel er circuleerde op deze bedrijven nog circo. Ook kwamen op die niet-vaccinerende bedrijven vaker twee of meerdere subtypes PCV2 voor (44 procent) in vergelijking met wel PCV2-vaccinerende bedrijven (21 procent).

Van 14 van de in totaal 26 Nederlandse PCV2-vaccinerende bedrijven was in de speekselmonsters geen PCV2-virus te vinden. Dit komt overeen met een besmettingsgraad van 53 procent van PCV2 in Nederland en 97 procent in België. De sterk verschillende vaccinatiegraad tegen PCV2 op de Nederlandse bedrijven (87 procent) vergeleken met België (slechts 48 procent) speelt waarschijnlijk een grote rol bij de relatief hoge besmettingsgraad in België.

PCV2-vaccins beschermen tegen subtypes

De gehele Porcilis-lijn van PCV2-vaccins beschermt ook tegen recente, meer beschreven subtypes zoals het PCV2d-genotype (zie 2), wat laat zien dat varkens tegen alle subtypes binnen het PCV2-genotype worden beschermd door de Porcilis PCV2-vaccins.

• Lees meer over het circovirus

1 Vanderzeypen, IPVS 2020. Prevalence of PCV2 subtypes in the Benelux
2 van Swaay, APVS, 2019

Over MSD Animal Health

MSD Animal Health ontwikkelt en produceert een vernieuwend pakket aan hoogwaardige diergeneesmiddelen en servicediensten voor de preventie, behandeling en...

Lees verder »