Voeding+heeft+zeker+invloed+op+PIA
MSD Animal Health

Voeding heeft zeker invloed op PIA

Als veroorzaker van darmproblemen ligt er zeker een relatie tussen PIA en voeding. Leendert Amersfoort, nutritionist Varken bij Trouw Nutrition, geeft aan dat er meerdere aspecten zijn die invloed hebben op PIA, zowel qua voersysteem als -samenstelling.

Het begint volgens Amersfoort met een goede voerhygiëne. Uit onderzoeken blijkt dat mycotoxines en entero's in grondstoffen verschil kunnen maken. Met aangekocht gepelleteerd mengvoer zijn de risico's daarop kleiner.

De varkenshouder zelf kan zorgen voor een rustige voeropname omdat rust en vreettijden een belangrijke trigger zijn bij PIA. 'Denk aan voldoende vreetplekken en voorkom wisselingen in het voer. Zeker in de zomer kan de voeropname sterk schommelen.' Aandacht voor het klimaat is dus ook voor deze ziekte belangrijk. Verder kunnen storingen in de voerinstallatie of gisten in brijvoer bijdragen aan een onregelmatige opname.

Bij de samenstelling van de voeders kunnen fabrikanten een aantal maatregelen nemen. Er zijn preventieve voederadditieven met een positief effect. Amersfoort haalt een onderzoek aan waar dat is gezien in de biggenopfok en startfase van vleesvarkens. Deze middelen zijn gericht op het beïnvloeden van de darmflora en het versterken van het afweersysteem. Ook toevoegen van bepaalde zuren lijkt positief te werken.

Vezels spelen een belangrijke rol. Hoe structuurrijker het voer, hoe meer verzadiging en rustiger de vertering gaat. Dat is gunstig om problemen met PIA te voorkomen, maar kan ten koste gaan van de technische resultaten. Het is dus de kunst daarin een optimum te vinden. Desondanks is Amersfoort terughoudend voor te veel optimisme. 'Het is niet reëel te claimen dat PIA met voeding is op te lossen.'

Bij problemen met PIA is het volgens Amersfoort ook belangrijk naar de verhouding tussen de verschillende aminozuren te kijken. De eiwitvertering verandert namelijk waardoor de opname van bepaalde aminozuren eerder onder druk komt en resultaten nog verder wegzakken.

Voerfabrikanten kunnen met aanpassingen in het voer bijdragen aan het verlagen van de PIA-problemen. Net als een vaccinatie is het een investering in de gezondheid en technische resultaten. Het is volgens Amersfoort een eigen afweging welke aanpak het beste past, ook in relatie tot omstandigheden op het bedrijf en het behalen van maximale technische prestaties. 'Het is denkbaar dat iemand een enting toepast en daardoor eenvoudiger voer kan gebruiken. Maar het kan ook een optie zijn om inclusief duurder voer voor de beste resultaten te gaan.'

Over MSD Animal Health

MSD Animal Health ontwikkelt en produceert een vernieuwend pakket aan hoogwaardige diergeneesmiddelen en servicediensten voor de preventie, behandeling en...

Lees verder »