Minimaliseer+overleggen+van+biggen+tijdens+de+zoogperiode
Nieuws Boehringer Ingelheim

Minimaliseer overleggen van biggen tijdens de zoogperiode

Legt u biggen over? Uit eigen onderzoek (COMBAT risico-analyse op 54 vermeerderingsbedrijven in Nederland) weet Boehringer Ingelheim dat op alle geanalyseerde bedrijven biggen worden overgelegd, waarbij op driekwart van de bedrijven alleen wordt overgelegd binnen dezelfde werpweek. Als belangrijkste reden om over te leggen, horen we steeds terug dat de mensen van varkens houden en biggetjes willen redden. Maar realiseer dat er ook risico’s kleven aan het overleggen van biggen! Na het lezen van onderstaand artikel komt u mogelijk tot betere keuzes die in het belang zijn van de gezondheid van uw biggen.

Gouden Regel 1:

Vanaf de derde week na bevruchting is het immuunsysteem van de ongeboren biggen in staat om enkele afweercellen te maken. Kort voor de geboorte kan een big al wat antistoffen aanmaken tegen eventuele aanwezige ziektekiemen. Bij geboorte is het immuunsysteem van de big in basis vrijwel helemaal klaar voor gebruik, maar het systeem moet in de loop van een aantal weken nog worden ‘afgesteld en opgeschaald’. Het immuunsysteem van de pasgeboren big is onvoldoende in staat de grote hoeveelheid vreemde stoffen van buiten de baarmoeder te verwerken. Daarom is de opname van voldoende biest van levensbelang. Een deel van het pakket aan biestimmuniteit kan door een big alleen van de eigen moeder over de darmwand heen worden opgenomen. Daarom heeft het de sterke voorkeur om biggen biest van hun eigen moeder te laten drinken. Naast biestimmuniteit is de opname van biest voor bijvoorbeeld de energie- en warmtevoorziening van de pasgeboren big van cruciaal belang! Overleggen veroorzaakt onrust bij de overgelegde big en ook bij de nieuwe toomgenoten. Na overleggen verliezen aanvankelijk álle biggen gewicht! We komen hier in regel 2 op terug. Een extra risico van overleggen is het verspreiden van ziektes.

Zo is recent aangetoond dat tijdens een PRRS-uitbraak bij worpnummers 1 en 2 het percentage tomen met PRRS-virus twee tot drie keer zo hoog is als bij worpnummers 3 en ouder. Maar ook dat er tijdens diezelfde uitbraak bij meer dan de helft van de tomen van worpnummer 1 en 2 géén PRRS-virus wordt gevonden! Al die tomen houdt u natuurlijk graag zo lang mogelijk PRRS-vrij!! Samenvattend: • De beste biest is van de eigen moeder. • Overleggen geeft gewichtsverlies bij alle biggen in een toom. • Met het overleggen van biggen worden ziektekiemen verspreid. Al met al genoeg argumenten om het aantal overgelegde biggen te minimaliseren. De 10 Gouden Regels zijn onderdeel van de Totale PRRS Aanpak, een bijdrage aan een stevig fundament dat nodig is voor gezonde dieren op uw bedrijf. ‘Minimaliseer overleggen’ is Gouden Regel 1 op de nieuwe 10 Gouden Regels poster van Boehringer Ingelheim. Dit artikel is een toelichting op die regel. Want iedereen verdient een PRRS-vrije big! Bent u varkenshouder en heeft u interesse in de stalbestendige, op humoristische wijze geïllustreerde 10 Gouden Regels poster op A1-formaat? Vraag de poster nu aan en krijg ‘m gratis thuis gestuurd.Tekst: Martijn Steenaert, varkensdierenarts bij Boehringer Ingelheim Geraadpleegde bronnen:

  • Alexopoulos.2018.A Review of Success Factors for Piglet Fostering in Lactation
  • DeSoto; 2018; PRRSpective
  • Nechvatalova; 2017; ESPHM
  • Rathkjen and Dall Acta Vet Scand (2017) 59:4 DOI 10.1186/s13028-016-0270-z • Vilalta; 2018; PRRSpective

Over Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim is een internationaal, innovatief farmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe...

Lees verder »